Nachtbussen moeten blijven rijden

Door de coronacrisis en de sluiting van de nachthoreca zijn ook de nachtbussen vanuit Arnhem en Nijmegen gestopt met rijden. Léon Dekkers (Lijsttrekker D66 Lingewaard): “Wij vingen signalen op dat de nachtbussen definitief geschrapt zouden worden, dat is volstrekt onacceptabel. Op het moment dat de nachthoreca weer opengaat is het essentieel dat de jongeren uit Lingewaard weer gebruik kunnen maken van de nachtbussen.”

Namens D66 Lingewaard stelde Martijn Coenen (kandidaat-raadslid, specialist mobiliteit) hierover vragen aan het college van B&W. Inmiddels zijn de antwoorden ook binnen. Naar aanleiding van onze vragen heeft het college van B&W een brief gestuurd naar de provincie Gelderland waarin zij pleiten voor het herstellen van de nachtbussen. Coenen: “Wij zijn tevreden met de snelle actie van het college. Wat D66 betreft gaan, op het moment dat de nachthoreca opengaat, ook de nachtbussen weer rijden.”

Verkeer en mobiliteit is een thema dat hoog op agenda staat. In Lingewaard worden de komende jaren veel nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen gebouwd. Aan de rand van de kernen en daarbinnen. D66 vindt dat bij de start van alle nieuwe plannen er goed nagedacht moet worden over hoe je de wijk binnenkomt en verlaat. Wij kiezen voor meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer. En voor minder ruimte voor de auto. Dat is goed voor onze gezondheid, het milieu en de verkeersveiligheid. Wij willen autoluw waar het kan en veiligheid waar de auto moet.