D66 in de StemWijzer

Voor het eerst biedt Lingewaard aan kiesgerechtigden in de gemeente de StemWijzer aan. Aan de hand van antwoorden op 27 stellingen krijgen zij een stemadvies.

Lingewaardkiest.nl

Lingewaardkiest.nl is de website waar inwoners informatie vinden over de politieke partijen in de gemeente en hun verkiezingsprogramma’s. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kunnen bezoekers op die website ook gebruik maken van een StemWijzer die helpt een keuze te maken tussen de verschillende politieke partijen.

StemWijzer

De StemWijzer bevat stellingen over allerlei onderwerpen op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, mobiliteit, wonen, duurzaamheid, cultuur en zorg. Per stelling kunnen bezoekers aangeven of ze het ‘helemaal eens’ zijn met de stelling, ‘helemaal oneens’, of ergens ertussenin. Door antwoord te geven op deze vraag zien inwoners met welke politieke partijen zij de meeste overeenkomsten hebben. Ook is het mogelijk om bij iedere vraag te bekijken hoe de Lingewaardse politieke partijen daarover denken.

De politieke partijen in Lingewaard hebben zelf aangegeven wat hun mening is over de stellingen en de toelichtingen op hun standpunten geschreven.

Vul de StemWijzer in.