Bestemmingsplan Huissen Bloemstraat en Malenborch vastgesteld

Tijdens de Raadsvergadering van 16 juni stond de vaststelling van het bestemmingsplan Huissen Bloemstraat en Malenborch op de agenda. Een plan dat het mogelijk maakt om 75 woningen te realiseren op 2 locaties in Huissen. Broodnodig om de woningcrisis aan te pakken.

Doelgroepenverordening

De vraag is alleen; realiseren deze plannen het woningenaanbod dat Lingewaard nodig heeft?

Dankzij D66 bestaat er in de gemeente Lingewaard een afspraak dat ten minste de helft van de te bouwen woningen betaalbare huur én koopwoningen zijn. Dat gaan we doen met de zogenaamde doelgroepenverordening. In de bouwplannen Bloemstraat en Malenborch wordt deze norm tot teleurstelling van D66 niet gehaald.

De gemeente heeft nog geprobeerd in de buurt van de norm te komen door heel creatief 2 losse bestemmingsplannen aan elkaar te koppelen. Maar ook dat was niet voldoende. Het Malenborch-deel van het bestemmingsplan bevat niet genoeg betaalbare appartementen om de dure woningen van de Bloemstraat te compenseren. Een gemist kans en een zorgwekkende keuze. Want hoe gaat het college ervoor zorgen dat de afgesproken 50% in de toekomst wél gehaald gaat worden. Of meer concreet: Welke bouwplannen komen er aan en waar halen we die 50% wel?

D66 heeft met tegenzin toch ingestemd met het bestemmingsplan, er moeten immers snel meer woningen komen. We zullen ons blijven inzetten om het college te laten werken aan voldoende betaalbare woningen, tenminste 50%. Die afspraak staat voor ons als een huis.

Beeld: Stelis.nl

Slingerbos

Op het terrein van Jonge Kracht, komt een nieuwe woonwijk van 60 woningen. Deze wijk vormt de grens van de bebouwde kern van Huissen en de wijk Bloemstraat. Dit wordt een wijk met duurzame woningen. Deze groene wijk gaat over in een nieuw aan te leggen groengebied met waterpartijen.

Malenborch

De ontwikkelaar van het project Slingerbos werkt in het centrum van Huissen ook aan een plan voor vijftien nieuwbouwappartementen. Deze appartementen worden gebouwd voor de sociale verhuur. Het bestemmingplan is gecombineerd met dat van Slingerbos.