Zorg voor behoud van Theater Ins Blau

Na twee zware coronajaren zitten de Leidse terrassen weer vol. Maar, dat geldt niet voor de zalen van de Leidse theaters. Door de coronacrisis hebben veel professionals de culturele sector verlaten en is er een groot tekort aan personeel. Theater Ins Blau deed een dringende oproep aan de gemeenteraad. Zij vrezen te moeten sluiten, omdat ze het personeel op dit moment geen redelijk salaris kunnen bieden. Theater Ins Blau heeft daarvoor financiële steun van de gemeente nodig. D66 diende samen met de PvdA en andere partijen een voorstel in om dit te regelen.

Theater Ins Blau

Theater Ins Blau is een belangrijke toevoeging aan en speler in het cultureel klimaat van Leiden. D66 vindt het belangrijk dat een theater zoals Ins Blau moet kunnen blijven bestaan in Leiden.

Financiële steun

Daarom diende D66 samen met de PvdA en andere partijen een voorstel in om te zorgen voor het behoud van Theater Ins Blau. Raadslid Sander van Diepen: “D66 vindt het belangrijk dat er voor een theater zoals Ins Blau plek is in Leiden. Daarvoor is spoedig extra financiële steun voor Theater Ins Blau nodig, zodat de op dit moment dreigende sluiting kan worden afgewend en het theater weer enig perspectief en tijd heeft om een structurele oplossing te vinden.”