Versnel de woningbouw: de gemeente mag niet het probleem zijn

Om de woningcrisis op te lossen, moeten er snel extra woningen worden gebouwd in Leiden. D66 maakt zich hard voor tenminste 8.500 woningen tot 2030. Leiden moet een stad voor iedereen blijven. En dat lukt alleen als we bouwen, bouwen, bouwen.

Daarom kijkt de Gemeenteraad ook kritisch naar haar eigen werkwijze. Zorgen alle gemeentelijke procedures voor vertraging? D66 ziet risico’s en wil versimpelen.

Duo-raadslid Laura van Dijk pleit voor het durven loslaten van onnodige extra beslismomenten: ‘Er zitten momenteel te veel woningzoekenden in hoge nood. Daarom heeft D66 altijd gezegd: de gemeente mag geen onderdeel van het probleem worden.’

Grote omslag

De gemeente Leiden werkt aan een grote transitie. Vanaf 2021 wordt onze stad ingericht volgens de nieuwe principes van de Omgevingswet. Deze landelijke wet maakt ruimtelijke ordening flexibeler en gemakkelijker. D66-wethouder Fleur Spijker heeft in dit kader een uitgebreide visie ontwikkeld voor Leiden in 2040.

Dat vraagt een hele ander manier van werken door de gemeente. De Gemeenteraad moet bovendien beter leren vertrouwen op de visiestukken, zonder de controle over Leiden volledig uit handen te geven.

Raadslid Marc Gaulard pleit daarom voor een goede bewaking van dit proces: ‘Ook visiestukken blijven niet onbeperkt actueel. De Gemeenteraad moet zorgen voor politieke updates, dat vraagt continue belangenafweging.’ Momenteel is er onvoldoende afgesproken hoe en op welke momenten de Gemeenteraad precies betrokken blijft bij de doorontwikkeling van alle visies. Dat geeft risico’s voor het proces rond toekomstige bouwplannen, maar ook op andere terreinen kan dit voor problemen zorgen. Daar blijft D66 aandacht voor vragen.