Ruimte voor woningbouw aan de Lammenschansstrip in Leiden

Tijdens de raadsvergadering van 16 september 2021 werd het raadsvoorstel over de start van de projecten Vlietzone-Midden, Sportpark de Mors, Gemeentewerf en Duurzaamheidsplein behandeld. De gemeenteraad stemde in met het raadsvoorstel en daardoor wordt ruime gecreëerd voor woningbouw aan de Lammenschansstrip in Leiden.

Noodzaak woningbouw

‘’De noodzaak om te blijven bouwen in de huidige wooncrisis is groot. Vertraging van bouwprojecten heeft in Leiden grote gevolgen voor woningzoekenden en moet worden voorkomen.’’ zegt D66 raadslid IJsbrand Olthof.

Herhuisvesting bedrijven

In de Woonvisie Leiden 2020-2030 is opgenomen dat in 2030 8.180 woningen en 2.700 studentenwoningen moeten zijn toegevoegd aan de Leidse woningvoorraad. De Lammenschansdriehoek speelt hierin een belangrijke rol. Hier zullen een hoop van deze benodigde woningen worden gebouwd. Deze woningen kunnen hier alleen gebouwd worden als de bedrijven met hogere milieu categorieën die daar nu gehuisvest zijn worden verplaatst. Deze bedrijven zullen dus een andere bestemming moeten krijgen. Als locatie voor deze herhuisvesting is bedrijventerrein Vlietzone-Midden aangewezen.

Sportvoorzieningen

Door het aannemen van dit raadsvoorstel wordt de Lammenschansdriehoek een hoogwaardig, gemengd, stedelijk woon- en werkgebied. Bedrijven die moeten wijken voor de woningbouw krijgen een andere bestemming. Daarnaast wordt een structurele oplossing geboden voor de capaciteitsvraag van de rugbysport. Ook worden er sportvoorzieningen voor de ongeorganiseerde sport toegevoegd aan sportpark de Mors. De resterende benodigde compensatie voor sport wordt gevonden in kleinere openbare sportvoorzieningen op verschillende plekken in Leiden.

Maatschappelijke organisaties
D66 kon het raadsvoorstel van harte steunen. Ook tekende D66 mee met het voorstel van de ChristenUnie om Stichting Jeugddorp, de hardloopvereniging Roadrunners en LCKV Jeugdvakanties huisvesting te blijven bieden in Leiden. Deze organisaties maken momenteel gebruik van huisvesting in de Vlietzone en zijn van veel sociale, maatschappelijke en sportieve waarde voor Leiden. Het door D66 gesteunde voorstel van de ChristenUnie riep het college op zich maximaal in te spannen om deze verenigingen huisvesting te blijven bieden in Leiden.