Onderwijskansen voor elk kind!

D66 streeft naar gelijke kansen voor iedereen. Afgelopen week was er bijzonder aandacht voor gelijke kansen in het onderwijs. Unaniem is het onderwijskansenbeleid gericht op het jonge kind aangenomen tijdens de Gemeenteraad op 6 december.

Dankzij dit plan van wethouder Paul Dirkse investeert Leiden 13 miljoen in talentonwikkeling in het onderwijs. Op die manier vergroot D66 kansen van kinderen om zich maximaal te ontwikkelen. Want om gelijke kansen te bereiken, zijn activiteiten thuis, in de wijk en op de (voor)school nodig, waar een kind meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van krijgt. Dat begint al heel vroeg, liefst bij nul jaar.

Het beste onderwijs

Raadslid Amela Halilovic benadrukt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, ongeacht je economische status of achtergrond: ‘Daarom vinden wij het plan om kinderen gelijke kansen te bieden, waarbij alle omgevingsfactoren worden betrokken, enorm van belang. Dit is van belang voor hun ontwikkeling, zodat zij de juiste en het beste onderwijs kunnen ontvangen.’

Het aangenomen programma ‘Integrale aanpak onderwijskansen 0-13 jaar’ is een eerste stap in de ontwikkeling van de integrale aanpak van ‘Gelijke Kansen’ voor kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar.