Nieuw akkoord: Samen leven in Leiden

We zijn eruit. D66 heeft samen met GroenLinks, PvdA en CDA afgelopen weken hard onderhandeld over het nieuwe akkoord. Fractievoorzitter Sander van Diepen: “D66 is blij en trots op het akkoord en maakt haar verkiezingsprogramma waar. De nieuwe coalitie gaat duizenden nieuwe, betaalbare woningen bouwen en groen toevoegen. Samen met de stad gaan we werken aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden. Want onze ambitie is dat Leiden één van de meest leefbare steden van Europa wordt.”

Goed wonen

We willen meer ruimte bieden voor Leidenaren en mensen die Leidenaar willen worden. Daarvoor hebben we meer betaalbare woningen nodig. We bouwen daarom de komende acht jaar 8.800 nieuwe woningen met nadruk op sociaal- en middensegment. Om voor iedereen een passende woning te vinden zetten we in op doorstroming en komt er opkoopbescherming. Ook komen er 600 extra studentenkamers bovenop de al bestaande plannen. Die worden zoveel mogelijk gebouwd met een fusie.

Meer groen

Vanwege het succes van het Singelpark zetten wij in op een nieuw stadspark. Dit park moet als een groene ring om en door Leiden alle wijken van de stad met elkaar verbinden. We zetten daarvoor de komende jaren een eerste stap voor deze tweede groene ring: Het Geuzenpark. Daarnaast gaan we elke wijk vergroenen.

Kennisstad

Onderwijs is ontzettend belangrijk. In het akkoord hebben we de rijke schooldag opgenomen waarbij kinderen ook hun talenten kunnen ontwikkelen op het gebied van o.a. sport, cultuur, muziek, burgerschap en natuur. Daarbij hoort ook een gezonde lunch. Samen met Den Haag en de Universiteit Leiden zetten we een Europees project op om te komen tot innovatieve klimaatneutrale steden.

Ondernemende stad

Ook komt er een impuls in de Leidse economie. Want de ondernemers in de stad kunnen na twee magere jaren wel een steuntje in de rug verwachten. Daarmee willen we onder meer snellere vergunningverlening voor ondernemers, de grotere terrassen op de beste plekken in de stad permanent maken, openbare wc’s regelen in de binnenstad en een nieuw Evenementenfonds.

Leefbare stad

We willen dat Leiden één van de meest leefbare steden in Europa wordt. Dat betekent dat Leiden een toegankelijke en gezonde stad is voor elke inwoner. Dat vraagt om betaalbare huizen, een stad waar we volop investeren in het groen en we omringd worden door schone lucht. Een stad waar je jezelf kan en mag zijn, met een solide sociaal vangnet en waar je goed kan ondernemen. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen.