Landelijk wietexperiment komt niet naar Leiden

Heel graag had D66 gezien dat Leiden zich aan had gemeld voor het landelijk Wietexperiment. En niet alleen D66, Raadsbreed en vanuit het College was de insteek: daar moet Leiden aan mee doen! Voormalig Raadslid Eric Krijgsman heeft zich daar jaren geleden al enorm voor ingezet.

Ook de Leidse Coffeeshophouders hebben altijd met een open houding naar de ontwikkelingen op dit experiment gekeken.
Voor de Leidse politiek stond en staat het buiten kijf dat aanmelden voor dit experiment alleen dan kan wanneer alle partijen –  die erin moeten samenwerken – volmondig ja zeggen.

Toen de uiteindelijk voorwaarden, waaronder het experiment plaats kan vinden, definitief bekend en vastgesteld waren bleek dat de Leidse Coffeeshophouders om een aantal redenen niet willen/kunnen deelnemen. Waarbij het ontbreken van Hasj in het experiment, een aanzienlijk deel van de omzet in Leiden, een heel belangrijke reden is. Niet alleen omdat het tot omzetderving zal leiden maar ook en vooral omdat dit tot illegale straathandel uitnodigt.
De Leidse Vereniging van Cannabis Detaillisten heeft zowel met de Leidse politiek als op het Ministerie van Justitie en Veiligheid als met Vera Bergkamp, 2e Kamerlid van D66, uitgebreid gesproken. Ze hebben hun ‘NEE’ grondig onderbouwd genomen.

En ja, toen kon de portefeuillehouder Veiligheid, onze Burgemeester, niet anders doen dan het voorliggend Raadsvoorstel terugtrekken in de vergadering van 28 mei jl..
Afgelopen maandag sloot de inschrijving voor de aanmelding. 26 gemeenten hebben belangstelling getoond, wat niet betekent dat ze ook mee zullen gaan doen aan de proef natuurlijk. Er is voor die gemeenten nog een weg te gaan en een deel heeft zich ook onder voorwaarden aangemeld.
In ieder geval doet Leiden definitief niet mee!

D66 zal dit experiment, dat zich over vele jaren gaat uitstrekken, met veel belangstelling volgen en hoopt natuurlijk dat er op het gebied van de legalisering van de Wiethandel heel mooie resultaten uit gaan komen.