Initiatief voor hogere bouwambitie Leidse studentenkamers  

Vandaag publiceerden Leidse politieke jongerenorganisaties een opiniestuk over het kamertekort in Leiden. In het stuk staan helaas verschillende onjuistheden, maar de oproep is helder: zorg voor meer huisvesting voor studenten. D66 raadslid Sander van Diepen: “We zetten vol in op het bouwen van nieuwe studentenkamers. Daarom zal het nieuwe college de ambitie moeten verhogen naar 3500 studentenkamers”.

Verkameringsbeleid

Het Leidse verkameringsbeleid is momenteel bevroren door een externe factor. Door een uitspraak van de rechtbank in Nijmegen bleek dat er een wetswijziging nodig is voor het huidige beleid. Daarom heeft de gemeenteraad van Leiden het beleid on hold gezet. Er worden tijdelijk geen nieuwe vergunningen uitgegeven, maar tegelijkertijd wordt er ook niet gehandhaafd.

Geen student op straat

In 2019 kreeg Leiden verkameringsbeleid. Dankzij D66 werden de nieuwe regels van scherpe randjes ontdaan. Samen met Leidse studentenverenigingen werd er goed opgetrokken om tot alternatief regels te komen. Daaruit blijkt ook de nauwe verbondenheid tussen stad en studenten. Geen student op straat was daarbij het uitgangspunt. Van Diepen: “Ambtenaren bevestigden ons onlangs dat tot nu toe geen studentenhuis ontbonden is op basis van de verkameringseisen door de gemeente”. Geruchten daarover in de studentengemeenschap blijken daarmee onjuist te zijn.

Nieuwe ambitie: 3500 nieuwe kamers

In het coalitieakkoord van 2018 werd afgesproken om 2700 extra studentenkamers te bouwen. Leiden is hard op weg om die ambitie te halen. Gisteren nog werd de eerste paal geslagen voor een nieuwe studententoren met 289 nieuwe kamers aan het Kolffpad. Maar de ambitie mag omhoog, want nog altijd is er schaarste in woonruimte. Van Diepen werkt daarom met een groep studenten aan een voorstel op het verkiezingsprogramma voor een hogere bouwambitie van 3500 nieuwe kamers. Zij zullen dit amendement indienen bij het D66 stadscongres van 12 november.