Huisvestingsplan voor modern, duurzaam en kansrijk onderwijs

Donderdagavond 4 oktober stemde de Gemeenteraad in met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor modern Leids onderwijs. De gemeente investeert 75 miljoen in de nieuwe gebouwen. Goed onderwijs begint immers bij goede huisvesting.

Raadslid Amela Halilović is optimistisch over het Huisvestingsplan: ‘Leiden is een onderwijsstad en bij een onderwijsstad horen goede moderne schoolgebouwen. D66 is dan ook blij dat het college de komende jaren 75 miljoen euro in onderwijshuisvesting investeert.’

Nauwe samenwerking

Wethouder Paul Dirkse (Kennis, Onderwijs, Sport & Financiën) heeft het IHP tot stand laten komen in nauwe samenwerking met alle schoolbesturen. Daarmee is niet puur een plan vanuit de gemeente, want ‘samen maken we de stad’. Volgens D66 is dit een perfect voorbeeld van een plan, waarbij wordt vertrouwd op expertise van professionals.

In het IHP is een planning opgenomen voor de huisvestingsvoorzieningen van verschillende scholen op basis van de mogelijkheid tot realisatie en prioriteit.

Green Deal

Een van de sterke punten van het plan is de ambitie die alle schoolbesturen hebben uitgesproken om hun schoolgebouwen duurzaam en energieneutraal te bouwen. Via de Leidse Green Deal worden bestaande schoongebouwen bovendien verduurzaamd. D66 vindt het belangrijk dat blijvend aandacht voor is voor frisse scholen.

Het IHP wordt over twee jaar geëvalueerd.