Hoogbouw in Leiden van hoge kwaliteit

Komende jaren bouwen we in Leiden flink de hoogte in. Hoognodig, om te zorgen voor genoeg betaalbare woningen in Leiden. Woontorens zijn zichtbaar, dus mogen de bewoners van de stad kwaliteit verwachten. D66 is daarom blij met de invoering van deze hoogbouwtoets.

Kwaliteit op lange termijn

Een insprekende architect kaartte aan dat hoogbouw op de lange termijn kan verloederen als er niet goede afspraken worden gemaakt over financiering van beheer en renovatie. Zijn voorstel: Voeg een paragraaf toe met eisen aan het beheer. Een terecht punt, dat onder meer door D66 werd ingebracht. D66 raadslid Sander van Diepen: “Zorg niet alleen bij oplevering voor kwaliteit, maar ook als een toren er al jaren staat”. Wethouder Fleur Spijker zegde toe dat dit meegenomen wordt bij de uitwerking van de hoogbouwtoets.

Participatie

Omdat Leiden bezig is met op verdichting, dus binnenstedelijk bouwen, kom je al gauw in de leefomgeving van andere mensen. Buurtbewoners maken zich daarbij vaak zorgen over de gevolgen van nieuwe woontorens in de wijk. Gephotoshopte beelden gaan dan al snel rond alsof je midden in Hong Kong staat. Het is daarom een goede stap dat de gemeente bij participatie gebruik gaat maken van 3D visualisaties. Dit gaat buurtbewoners helpen om een betrouwbaar beeld te krijgen hoe de nieuwbouw terecht komt in de wijk. Van Diepen: “Ik heb al mooie voorbeelden gezien van Leidse ondernemers die werken aan deze visualisaties. Het zou goed zijn als Leiden gebruik gaat maken van deze diensten bij participatie.”