D66 stelt vragen bij hoge warmtekosten studentenflats Omegaplantsoen

Onder studenten aan het Omegaplantsoen is flinke onvrede over de hoge warmtekosten die zij maandelijks betalen. Velen vinden de kosten zo hoog dat ze de vaste verwarming geheel uitschakelen. D66 vindt duurzaamheid belangrijk, maar het betaalbaar houden van studentenwoningen ook.

“Hoge exploitatiekosten zijn vaak het gevolg van een verkeerde investering. Het is daarom van belang dat bij nieuw- of verbouw een écht duurzame keuze wordt gemaakt in plaats van de keuze voor zo laag mogelijke investeringskosten met hoge exploitatiekosten als gevolg, die vervolgens worden doorgeschoven naar de gebruiker, in dit geval de studenten”, aldus raadslid Antje Jordan. Samen met raadslid Sander van Diepen stelden ze er vragen over aan het stadsbestuur.

Studenten stappen over op elektrische kachels

Recent verscheen een artikel in het Leidsch Dagblad over hoge warmtekosten bij de studentenflats aan het Leidse Omegaplantsoen. Studenten zijn gefrustreerd over de hoge verwarmingskosten die het gevolg zijn van duurzame, maar tegelijk dure, installaties. Eén bewoner liet weten dat zijn elektriciteitsgebruik bij het gebruik van de verwarming gelijk stond aan dat van een huishouden van 4 personen. Daarnaast is er onder de bewoners veel onvrede over de warmteleverancier Eteck, waar de studenten aan vastzitten via een contract, doordat DUWO het project kocht van een projectontwikkelaar die de overeenkomst met Eteck sloot.

Echt duurzame keuzes

Volgens studentenhuisvester DUWO zijn de hoge vaste kosten het gevolg van de duurzame keuzes die zijn gemaakt bij de bouw van deze flats. In de andere studententorens bij Lammenschans is gekozen voor andere installaties waardoor studenten per kwartaal een schappelijke rekening krijgen. Duurzaamheid en betaalbaarheid moet met elkaar in evenwicht zijn. Daarom vindt D66 het onwenselijk dat een ontwikkelaar de kosten van de door hem gekozen installatie doorschuift naar de gebruiker, in dit geval de studenten. D66 raadsleden Antje Jordan en Sander van Diepen stelden daarom schriftelijke vragen aan het Leidse College van B&W.

Lees hier de schriftelijke vragen.