D66 Leiden blij met forse investering in schoolgebouwen

Leiden is al jaren vooruitstrevend als het gaat om onderwijshuisvesting. Vorige week sprak de gemeenteraad van Leiden over het herijkte Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2032. Leiden investeert hiermee weer fors in de nieuwbouw en renovatie van scholen. Raadslid Jeugd, Onderwijs & Sport Amela Halilović: ‘’D66 is blij met het plan dat door de schoolbesturen wordt ondersteund. Op deze manier dragen we opnieuw bij aan goed onderwijs!’’.

Op de planning staan nu renovatie en (ver)nieuwbouw van in totaal 19 Leidse scholen richting 2032. Daarnaast lopen op dit moment (ver)nieuwbouw projecten van 4 scholen en is recent een nieuw VMBO schoolgebouw geopend. Het hebben van een IHP is nog niet overal in Nederland verplicht, hoewel er landelijk door het ministerie van Onderwijs een wetsvoorstel in de maak is dat gemeenten in de toekomst verplicht om een Integraal Huisvestingsplan op te stellen voor het onderwijs.

Herijkte versie

Helaas werd na het vaststellen van het IHP in 2018 duidelijk dat de financiën onvoldoende toereikend waren voor de geplande renovaties en nieuwbouw. De gemeente en de schoolbesturen hebben vervolgens tijdig ingegrepen. De benodigde investering hiervoor is hoger dan de rijksmiddelen die Leiden voor deze taak ontvangt. En met deze herijkte versie van het IHP kunnen we weer jaren vooruit.
D66 is blij dat er gebruik is gemaakt van een extern bureau die een planning heeft gemaakt gebaseerd op de oorspronkelijke IHP en aan de hand van vele actoren, zoals de technische staat van de gebouwen, leerlingenprognoses, kwalitatieve aspecten en stedelijke ontwikkeling.

Duurzaamheidsagenda

Het resultaat mag er zijn en ook de instemming van de schoolbesturen doet D66 deugd. Daarnaast kent het IHP ook nog een leerlingenparticipatie en er is wederom aandacht voor de Green Deal! Hiermee is het plan ook in lijn met de duurzaamheidsagenda. Aangezien het proces zorgvuldig is verlopen en het plan een groot draagvlak uit het veld kent, kon het daarom ook op de steun van D66 rekenen.

Het plan is vorige week in de Leidse raad aangenomen dankzij een meerderheid van Partij voor de Dieren, Partij Sleutelstad, Leiden Participeert, GroenLinks, PvdA en D66.