Bijdrage D66 bij debat over Jaarstukken 2021

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 juli 2022 blikte de Leidse gemeenteraad terug op de Jaarstukken 2021. Lees hier de bijdrage van D66-fractievoorzitter Sander van Diepen.

Voorzitter,
 
Financieel staat Leiden er goed voor. Maar, groene vinkjes in de jaarstukken zijn niet een op een door te vertalen naar het dagelijkse leven van Leidenaren. Voor veel van hen staan de seinen zelfs op rood. 
 
We worden geconfronteerd met de hoogste inflatie in veertig jaar. Er is ongekende druk op de koopkracht. Oorlog in Europa. Stijgende energieprijzen. Personeelstekort. En een recessie staat om de hoek.
 
Er is nog veel onzeker, maar duidelijk is dat ook in Leiden vele huishoudens achteruit gaan in hun besteedbaar inkomen. In Leiden hebben we de minima goed in beeld. Mijn zorgen gaan daarom uit naar de groep daar net boven. Vaak gezinnen met middeninkomens. Die tot een jaar geleden probleemloos konden rondkomen. Maar met opstapelende tientjes die alles nu extra kost, zijn dat er net een paar teveel. D66 maakt zich grote zorgen wat dit betekent voor de komende jaren en wil het gesprek daarover bij de begroting voeren.
 
Dit is een wat somber verhaal. Want als je door de stad loopt lijkt alles goed te gaan. Na twee jaar corona zitten alle terrassen weer vol. Maar als je beter kijkt schreeuwen bij veel winkels en cafés advertenties om nieuwe collega’s. Tel daar bovenop dat men de uitgestelde belastingen moet terugbetalen. En dat de kostprijzen blijven stijgen. De vrees is dat bedrijven die afgelopen tijd net overeind bleven, straks toch gaan omvallen. Daarom goed dat we met de nieuwe plannen een impuls gaan geven in de lokale economie.
 
En terwijl de terrassen vol zitten, stromen de zalen van Leidse podia en musea nog altijd niet vol. Daarom kijken we uit naar de publiekscampagne om dat tij te keren. Penibel is de situatie voor theater Ins Blau. In de commissie is een dringend beroep op ons is gedaan voor een fatsoenlijk salaris aan het personeel. Daarvoor dienen we samen met de PvdA vanavond een motie in.
 
Terugkijkend zijn afgelopen jaar ook veel belangrijke besluiten genomen waar D66 blij mee is. Om er een paar te noemen. De eerste schop is in de grond gegaan voor het nieuwe sportcentrum en ijsbaan. In veel wijken wordt de vergroening zichtbaar. En ook het singelpark is bijna afgerond. En dat is een geweldig succes tot ver buiten Leiden.
 
D66 is trots hoe wij als Leiden vorig jaar hebben gereageerd op de uitdagingen van de pandemie. We hopen dat we ons de komende vier jaar kunnen richten op duurzaam herstel. En steeds verdere verbetering van onze leefbare stad.