Bijdrage D66 bij de beschouwingen over het Beleidsakkoord 2022 – 2026

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni spreken de verschillende partijen in de gemeenteraad met elkaar over de verkiezingen, het daaropvolgende (in)formatieproces en het Beleidsakkoord 2022 – 2026, zoals dat op 8 juni door GroenLinks, D66, PvdA en CDA is gepresenteerd. Lees hier de bijdrage van D66 fractievoorzitter Sander van Diepen.

“Waar willen we heen met Leiden? Waar willen we dat de stad over 10, 20 jaar staat? Dat is de vraag die we ons elke vier jaar stellen.
Ik moet dan altijd denken aan een schilderij in ons stadhuis.
Vlakbij de kamer van de burgemeester staat een stadsgezicht van Leiden van de hand van Dirk Nijland. Het laat Leiden zien eind jaren 30. Daarop zie je de Leidse skyline, gevuld met schoorstenen, smerige rook en vervuilende industrie. Het was hoe in de jaren ‘30 aangekeken werd naar de stad. Dat je dit beeld als cadeau aan Leiden geeft, zegt veel over je ideaalbeeld van de stad. En van de cadeaugevers: de industriëlen van Leiden.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Beeld: Sander van Diepen

Inmiddels weten we beter. D66 heeft de ambitie neergelegd om toe te werken naar één van de meest leefbare steden van Europa.
Jaarlijks zie je de ranglijsten langskomen. Waar steden langs de meetlat van betaalbaar wonen, goed onderwijs, toegang tot gezondheidszorg en schone lucht worden gelegd. Wenen scoort vaak bovenaan. Evenals verschillende Scandinavische steden. Het zijn steden met de beste kwaliteit om te leven. Aan de onderhandelingstafel hebben we deze ambitie in gedachten gehouden.

Belangrijk voor ons is dat de ingeslagen weg van afgelopen 12 jaar voortgezet wordt. Want we zijn al goed op weg. Daarbij gaan we minimaal 70% betaalbare woningen bouwen, zodat iedere inwoner een passende woning kan vinden. We gaan een begin maken met het verbinden van parken tot een nieuwe groene ring om de stad, die wij graag tot Geuzenpark bestempelen. Ook komt er een impuls in de Leidse economie. Want de ondernemers in de stad kunnen na twee magere jaren wel een steuntje in de rug verwachten.

We zijn met een gele marker door het akkoord heen gegaan en zagen ons verkiezingsprogramma grotendeels terug. Dat zegt ook veel over de inhoudelijk overeenstemming die we met de andere partijen hadden. Wij zijn daarom blij en trots op het resultaat. En dan vooral met de sterke visie die we hebben neergezet. Op de vraag waar we als stad de komend 10, 20 jaar heen willen. Met de uitgesproken ambitie om één van de meest leefbare steden van Europa te worden. We hebben als Leiden natuurlijk al een geweldige uitgangspositie. De stad is vol in ontwikkeling. Nu zetten we ook de stip aan de horizon voor bijvoorbeeld het onderwijs, groen, infrastructuur en gezondheid.

Waar we een ambitie neerleggen, wil je ook weten hoe goed we het doen. In de vorig jaar aangenomen Omgevingsvisie staat het Rad van de Leefomgeving. We stellen voor dat Leiden jaarlijks gaat toetsen hoe het staat met de leefbaarheid van de stad aan de hand van deze waslijst van factoren. Beschikbaarheid van goede gezondheidszorg, kwaliteit van woningen, goede vervoersverbindingen, persoonlijke veiligheid,  luchtkwaliteit. Daarmee kunnen we als raad de prestaties volgen, evalueren en bijsturen waar nodig. Zodat we samen toewerken naar één van de meest leefbare steden van Europa.”