Aan de Schipholweg bouwen naar 90 meter hoog

Het verlichten van de woningnood in Leiden is één van onze grootste uitdagingen. De Schipholweg geeft ruimte voor hoogbouw en daarmee ruimte om deze woningnood te verlichten. Fijn daarom dat het voorstel van D66-raadslid Sander van Diepen om de bouwhoogtes te verhogen afgelopen donderdag brede steun kreeg vanuit de gemeenteraad. Van Diepen: “Elke meter die we op een woontoren toevoegen vertaald zich naar twee extra woningen. Elke verdieping meer is daarmee een verlichting van de al zo krappe woningmarkt in Leiden. Waar dat kan moeten we de hoogte in.”

Van 50 naar 90 meter

In de Gebiedsvisie Schipholweg was de bouwhoogte voor de woontorens tussen Parmentierweg en Schipholweg gemaximeerd op 50 meter. Dankzij het voorstel van D66 mogen de woontorens tot 70 meter de hoogte ingaan, met ruimte voor een hoogteaccent van 90 meter. Zo gaat Leiden op deze plek meer de hoogte in, passend bij de locatie in de stad.

Behoud van het groen

Insprekende buurtbewoners spraken sterk de wens uit om het groen te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Door meer de hoogte in te bouwen kan hier ruimte aan worden gegeven. Dankzij een voorstel van GroenLinks blijft het grootste deel van het plantsoen behouden en komen er meer bomen en groen terug langs de Parmentierweg. Met het unaniem aangenomen voorstel van de PvdA blijft de aansluiting op de Schipholweg behouden.