Veiligheid

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

De Krimpenerwaard staat op AD misdaadmeter van 2019 in de top 50 veiligste gemeenten van Nederland. D66 wil dat zo houden, maar is geen voorstander van een Big Brother samenleving. D66 staat zeer terughoudend tegenover de inzet van repressieve middelen en bewakingstechnologie.

• Geen uitbreiding van het aantal beveiligingscamera’s in de openbare ruimte.
Meer camera’s staan niet garant voor veiligheid. Wanneer je een camera plaatst in de openbare ruimte, verplaatst de criminaliteit zich. Zo blijf je camera’s plaatsen. Dat is duur en onwenselijk in verband met uw privacy.

• De beperkte politiecapaciteit die wij hebben, inzetten waar dat echt nodig is.
Zoals in de rest van Nederland hebben we ook in de Krimpenerwaard geringe politiecapaciteit. Daarom willen wij dat de prioriteit gaat naar het bestrijden van grootschalige ondermijning, met name door illegale productie en handel van de drugs en nauwere samenwerking tussen politie en BOA’s met maatschappelijke organisaties.

• Het verbod op het openen van een coffeeshop opheffen.
We zien liever dat de softdrug verkoop wordt gereguleerd en onder toezicht komt van de gemeente. Even min als de verkoop van alcoholische drank, moet de drugshandel onttrokken worden aan het criminele circuit.

• Wij zijn voor een vuurwerkverbod in de gemeente Krimpenerwaard.
D66 vindt dat de Krimpenerwaard zich moet aansluiten bij de gemeenten die pleiten voor een landelijk vuurwerkverbod.

• Wijken veilig en leefbaar houden.
Opsporing van onveilige woonsituaties zoals inpandige hennepteelt, leegstand en ongewenste onderverhuur moeten worden tegengegaan. Hiervoor is de samenwerking tussen woningcorporaties, wijkagenten, buitengewone opsporingsambtenaren, gemeente en maatschappelijke instellingen cruciaal.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.