Immigratie en integratie

Beeld: Adri Verhoeven

In de Krimpenerwaard is een plek voor iedereen. Aan de opdracht vanuit het rijk tot opname statushouders zullen we ruimschoots blijven voldoen. Het is nu zaak dat deze mensen een kwalitatief hoogstaand integratietraject aangeboden wordt, wat betreft taal, werk en samenleven.

D66 wil dat Krimpenerwaard een inclusieve gemeente is, waarin alle inwoners zich thuis voelen en kunnen wonen, werken en recreëren. De partij heeft landelijk hard gestreden voor de grootste onderwijsinvestering ooit. We willen dat de gemeente schoolbesturen bijstaat om deze investering in te zetten om de gelijke kansen binnen onze gemeente te waarborgen.

D66 wil dat de gemeente rekening houdt met de gevolgen van hun beleid voor mensen met een beperking of achterstand. Wat betreft de opvang en integratie van vluchtelingen doen we dat al. Daar kunnen we trots op zijn. Het is zaak ruimhartig te blijven voor statushouders, hun gezinnen en ander kwetsbare doelgroepen.

• De gemeente zet actief ondersteuning in voor jeugd opdat alle jongeren in de Krimpenerwaard onderwijs kunnen volgen.
D66 wil dat kinderen uit een gezin met minimuminkomen op een goede manier basis- en voortgezet onderwijs kunnen volgen. Indien nodig moeten daarvoor passende voorzieningen en regelingen worden getroffen.

• De gemeente moet anderstalige inwoners (met jonge kinderen) begeleiden naar hulp.
Bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de peuterspeelzaal, basisschool en bibliotheek.

• Het taalonderwijs voor nieuwkomers en laaggeletterden kan nog beter.
D66 pleit voor een kwaliteitscontrole van dit onderwijs en tegen ‘taalbeuners’.

• Voor leerkrachten basisonderwijs de Krimpenerwaard aantrekkelijk blijven.
D66 wil laten onderzoeken hoe de gemeente een verschil kan maken.

• Koppeling van onderwijs in de steden rond de Krimpenerwaard en werkgelegenheid.
Dat kan worden gestimuleerd door in samenwerking met het bedrijfsleven proactief werkervarings- en stagemogelijkheden aan te bieden.

• Alle openbare gebouwen zijn goed toegankelijk.
Vanuit het principe van de Krimpenerwaard voor iedereen zullen alle gemeentelijke gebouwen en voorzieningen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. D66 wil hiervoor een plan met tijdpad ontwikkelen met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

• De Krimpenerwaard laat zien dat zij een inclusieve gemeente is.
Omwille van inclusie en gelijkwaardigheid zal de regenboogvlag in alle stads- en dorpskernen en op de openbare gebouwen worden gehesen op 11 oktober van ieder jaar. D66 ondersteunt het idee om mensen van de LHBT-gemeenschap minsten eenmaal per jaar een les te laten geven in de basis- en middelbare scholen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.