Cultuur

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Het grote aanbod van cultuur moet worden behouden en verder worden ontwikkeld. Daar mag meer bekendheid en subsidie aan worden gegeven.

Kennismaken met kunst & cultuur op jonge leeftijd draagt bij aan het ontwikkelen van een brede blik op de samenleving.

• Voldoende en gevarieerde culturele voorzieningen in de Krimpenerwaard.
De bestaande voorzieningen worden in stand gehouden. Het gaat hier over theaters, cultuurhuizen en musea. Nieuwe voorzieningen kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning.

• Het aanbod van kunst & cultuureducatie binnen het onderwijs kan worden verbeterd.
D66 staat open voor subsidie aan kunstenaars die deze lessen verzorgen.

• Een multifunctionele bibliotheek in elke woonkern.
Voor D66 is de bibliotheek is meer dan een stapel boeken. D66 zet zich in voor bestaande en nieuwe bibliotheken met maatschappelijke functies en als sociale ontmoetingsplek. Gebruik maken van digitale media biedt nieuwe perspectieven en bezoekers moeten er ook hulp kunnen krijgen om mee te komen in de wereld van instanties. Op basis van een uitbreiding van de service verlening kan ook worden nagedacht over alternatieve inkomstenbronnen.

• Beleidsplan Kunst en Cultuur gemeente Krimpenerwaard.
D66 vindt dat de uitvoering van het meerjarig beleidsplan kunst en cultuur voortvarend moet wordt aangepakt.

• Informatie over de culturele mogelijkheden wordt voor iedereen beschikbaar gemaakt.
Om organisaties eenvoudig te laten zien welke activiteiten waar mogelijk zijn, ziet D66 graag dat er een digitale Voorzieningengids komt.

• Een KW-Waardkaart geeft reductie op toegang tot cultuur.
Om voorzieningen bereikbaar te maken voor iedereen wil de D66 uitzoeken of het zin heeft een KW-Waardkaart te introduceren die mensen reductie geeft op toegang en lidmaatschap van clubs en activiteiten, en gratis kan laten zijn voor die het niet kunnen betalen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.