Energie

Beeld: Rob Glastra

Met de in 2021 vastgestelde Regionale Energie Strategie en Warmtevisie gaan we de komende jaren voortvarend aan de slag om het energie gebruik te verminderen en onze eigen elektriciteit op te wekken. Daarvoor moeten serieuze investeringen worden gedaan. Het nieuwe landelijke klimaat- en transitiefonds helpt ons de nodige infrastructuur aan te leggen.

• Het geld van de verkoop van de ENECO aandelen moet worden bestemd aan energie.
D66 ziet graag daarvoor energiebesparing en elektriciteitsopwekking met zonnepanelen op agrarische en bedrijfsgebouwen.

• Alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal in 2030.
D66 wil dat faciliteren met een strak stappenplan.

• In de komende vier jaar mogen op alle daarvoor gunstige daken zonnepanelen.
Het betreft daken van gemeentelijke, onderwijsgebouwen en waarbij burgers ook mede-eigenaar kunnen worden van de zonnepanelen. Hiervoor dient in het bouwbesluit maximaal te worden ingezet.

• De bestaande duurzaamheidslening wordt proactief in de markt gezet
voor lokale opwekking energie.

• Een gemeentelijk duurzaamheidsfonds voor de Krimpenerwaard opzetten.
Hieruit kunnen inwoners in samenwerking met experts en lokaal bedrijfsleven putten om slimme groene ideeën onderzoeken en implementeren.

• Binnen korte termijn voldoende laadpalen beschikbaar.
D66 ziet graag dat iedereen zijn elektrische auto binnen loopafstand van zijn woning op kan laden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.