Krimpenerwaard

Samen doelgericht voor een duurzaam nu en later.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/www/www.d66.nl/builds/2025/wp-content/themes/d66/src/Blocks/components/article-listing/article-listing.php on line 71

We gaan aan de slag om het energie gebruik te verminderen en onze eigen elektriciteit op te wekken. Daarvoor moeten serieuze investeringen worden gedaan. Het nieuwe landelijke klimaat- en transitiefonds helpt ons de nodige infrastructuur aan te leggen.

De Krimpenerwaard staat in de top 50 veiligste gemeenten van Nederland. D66 wil dat zo houden, maar is geen voorstander van een Big Brother samenleving. D66 staat zeer terughoudend tegenover de inzet van repressieve middelen en bewakingstechnologie.

Ook de Krimpenerwaard moet de uitstoot van stikstof en broeikasgas verlagen. Het kabinet stelt budget beschikbaar om dit op regionaal niveau op te pakken. D66 wil dat de gemeente Krimpenerwaard hieraan actief meewerkt. D66 wil dat de boeren hun bedrijf natuur-inclusief inrichten. Veenweidegebieden zijn in het algemeen niet geschikt voor grootschalige landbouw. Alleen het agrarisch bedrijf met gemengde activiteiten in samenhang met natuurontwikkeling zou wat D66 financieel kunnen worden onderste

De infrastructuur vraagt voortdurend om onderhoud en verbetering. De gemeente is slechts van een beperkt aantal wegen de wegbeheerder. Intensief overleg en afstemming met de andere wegbeheerders (het hoogheemraadschap en de provincie) zijn noodzakelijk, met name over veilige inrichting van hun wegen en ontsluiting van de Krimpenerwaard naar de A12 enA20.

We gaan aan de slag om het energie gebruik te verminderen en onze eigen elektriciteit op te wekken. Daarvoor moeten serieuze investeringen worden gedaan. Het nieuwe landelijke klimaat- en transitiefonds helpt ons de nodige infrastructuur aan te leggen.

De Krimpenerwaard staat in de top 50 veiligste gemeenten van Nederland. D66 wil dat zo houden, maar is geen voorstander van een Big Brother samenleving. D66 staat zeer terughoudend tegenover de inzet van repressieve middelen en bewakingstechnologie.

Ook de Krimpenerwaard moet de uitstoot van stikstof en broeikasgas verlagen. Het kabinet stelt budget beschikbaar om dit op regionaal niveau op te pakken. D66 wil dat de gemeente Krimpenerwaard hieraan actief meewerkt. D66 wil dat de boeren hun bedrijf natuur-inclusief inrichten. Veenweidegebieden zijn in het algemeen niet geschikt voor grootschalige landbouw. Alleen het agrarisch bedrijf met gemengde activiteiten in samenhang met natuurontwikkeling zou wat D66 financieel kunnen worden onderste

De infrastructuur vraagt voortdurend om onderhoud en verbetering. De gemeente is slechts van een beperkt aantal wegen de wegbeheerder. Intensief overleg en afstemming met de andere wegbeheerders (het hoogheemraadschap en de provincie) zijn noodzakelijk, met name over veilige inrichting van hun wegen en ontsluiting van de Krimpenerwaard naar de A12 enA20.

Hulp en ondersteuning is een basisrecht voor iedereen in Nederland. D66 ziet het welzijnswerk als wezenlijk voor het opsporen en begeleiden van mensen die het contact met de maatschappij dreigen te verliezen – en wel vanuit een uniform beleid met een duidelijke sociale basisinfrastructuur door één centrale slagvaardige welzijnsorganisatie.

Hulp en ondersteuning is een basisrecht voor iedereen in Nederland. D66 ziet het welzijnswerk als wezenlijk voor het opsporen en begeleiden van mensen die het contact met de maatschappij dreigen te verliezen – en wel vanuit een uniform beleid met een duidelijke sociale basisinfrastructuur door één centrale slagvaardige welzijnsorganisatie.

Toont 9 van 10


Contact

Stuur een e-mail naar [email protected]