Nieuwjaarsbijeenkomst 2024

Beeld: Mary-Beth Verolme-van Zoest

D66 Krimpenerwaard hief op 21 januari in het zilvermuseum van Schoonhoven het glas op een goed en democratisch 2024.

Na een inleiding door Jane Badoefa, D66-lijstduwer voor de Europese Parlementsverkiezingen, hield Erwin Nypels met zijn 90 jaar, een interessante lezing over het ontstaan van D66 in 1966 en van de Jonge Democraten in 1984. Erwin is grondlegger, kamerlid en minister van VROM voor D66 geweest.

Met een groep van 500 mensen waaronder JOVD-ers en VVD-ers aan de progressieve zijde van de VVD en Liberaal Democratisch Centrum, werd in oktober 1966 de Democraten’66 opgericht.

Grondbeginselen waren het progressief liberalisme (individuele ontplooiing en vrijheid van levenswijze), democratisering en gelijkwaardigheid van alle mensen (club van Rome).

Van het conservatieve liberalisme wilde de D’66-groep af: geen oogkleppen op en geen dogma’s of -isme’s aanhangen. Een democratische partij waar alle leden mee konden stemmen over de verkiezingslijsten en de inhoud van verkiezingsprogramma’s. Dat was waar Hans van Mierlo en anderen voor stonden en wat ook nu nog actueel is in 2024.

Inspraak, openheid en praten om toekomstdoelen met elkaar te bereiken. Op vragen uit de zaal erkende Erwin dat de kroonjuwelen in de loop der tijd wat aangepast zijn maar dat dat een steeds terugkerende discussie over bijvoorbeeld het referendum nodig blijft.

Een ‘open mind’ en oog voor een duurzame toekomst is van het grootste belang. Na overhandiging van een boek aan het D66-bestuur door Erwin en een A4-tje van de grondbeginselen van D66 uit 1984 voor alle aanwezigen, werd de middag die voor iedereen open was, op informele wijze afgerond.