Commissielid Erica Jaspers

Mary-Beth Verolme-van Zoest en Erica Jaspers - Beeld: Rob Glastra

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn naam is Erica Jaspers en woon sinds 2004, met heel veel plezier, in Schoonhoven. Vrij snel nadat ik hier met mijn man en twee zonen kwam wonen, heb ik mij bij D66 Schoonhoven aangesloten. Behalve secretaris van de afdeling ben ik van 2010-2018 raadslid in Schoonhoven en later Krimpenerwaard geweest en in 2019 nog kort commissielid. Ik heb een master Politicologie aan de Universiteit Leiden behaald en verschillende functies gehad bij de Europese Commissie, Binnenlandse Zaken, gemeente Den Haag en lange tijd als branchesecretaris voor de Particuliere Beveiliging en Koninklijke Vereniging van Graanhandelaren. Inmiddels heb ik een tijd op een ROC les gegeven en werk ik als zelfstandig consultant voor diverse projecten. Ik ben verder actief als maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk Krimpenerwaard en help bij verschillende organisaties in de regio. 
Na de verkiezingen van maart 2022 ben ik als commissielid weer actief geworden bij D66 Krimpenerwaard omdat we met zijn allen moeten blijven werken aan een goede toekomst voor alle inwoners en ik geloof dat Mary-Beth een geweldig raadslid is. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Jongeren, mensen met een beperking, nieuwe inwoners en de acceptatie van LHBTI-ers verdienen extra aandacht. Zorg voor een goede basis en voldoende werkgelegenheid. De Krimpenerwaard is een prachtige weidse gemeente met fijne kernen en praktische mensen waar we trots op moeten zijn. We moeten daarom saamhorig verder, luisteren naar elkaars ideeën en respectvol en daadkrachtig oplossingen vinden voor een duurzame en mooie toekomst.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Hulp aan sociaal kwetsbaren, inclusief het midden- en kleinbedrijf in de gemeente. Dat wil zeggen ophoging naar 130% minimumloon voor sociale voorzieningen van de gemeente, een extra financiële bijdrage voor Welzijn Krimpenerwaard zodat meer kwetsbare mensen geholpen kunnen worden, leningen voor het kwetsbare bedrijven en winkels.
  • Veel snellere bouw van nieuwe woningen en verbouw leegstaande panden. Bestaande plannen liggen veel te lang op de plank en nieuwe zie ik nauwelijks. Daarnaast kan er langs de randen meer gebouwd en kunnen voor de kortere termijn ook flexibele woningen neergezet worden.
  • Harder werken aan een klimaatneutrale gemeente door een duidelijke visie wat, waarom en hoe. Een duidelijke stapsgewijze uitvoering naar meer echt groen, meer natuurlijke kringlooplandbouw, meer biodiversiteit, meer natuurlijke energiebronnen.

Wat betekent D66 voor jou?

“The only way to practice democracy is to practice democracy”. We zitten deze periode in de oppositie in de gemeente Krimpenerwaard en werken aan een Democratische, Duurzame en Doelgerichte toekomst voor alle inwoners; onze activistische hoofdthema’s zijn voor mij niemand laten vallen, voldoende voorzieningen, meer woningen en de noodzakelijke energietransitie met draagvlak laten landen in onze gemeente. Ik ga voor een goed contact met inwoners en hoop dat nieuwe mensen zich komende tijd bij ons aansluiten.

Wat is jouw lievelingsplek in de gemeente?

Dat zijn er twee: Het strandje bij de Hem om even lekker in de Lek te zwemmen en de mooie Bonrepas fietsen naar de Vlist.

Contact met Erica