Vrij van zorgen over zorg

Beeld: D66 Hilversum

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is van levensbelang.

Bijna iedereen heeft op enig moment in zijn of haar leven extra zorg of ondersteuning nodig, al dan niet tijdelijk. Sommige mensen zijn zelfs langdurig aangewezen op de solidariteit van de samenleving. Wanneer dit het geval is, is het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen. De eigen kracht van mensen is zeer waardevol en draagt bij aan een zorgzame samenleving.

D66 Hilversum wil dat de gemeente deze kracht en ook de vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. Waar dat niet lukt biedt de gemeente een vangnet.

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Daar zetten wij vol op in. Voorkomen dat mensen ziek worden is tenslotte het beste medicijn voor een vrije samenleving.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.