Het Evert Kroon topsportbad?

Op 4 maart 2020 heeft de Hilversumse Gemeenteraad besloten een nieuw zwembad te bouwen ter vervanging van de verouderde Lieberg. Uitgangspunt hierbij was dat wij ruim baan zouden geven aan sporters en met name aan de sportverenigingen. De Lieberg voldoet niet aan de huidige eisen van de zwembond. ‘Bij nieuwbouw wordt er een bassin gebouwd dat aan die vereisten voldoet. Dit brengt hogere bouwkosten met zich mee. Echter, nu er wordt geïnvesteerd in een nieuw zwembad is het ook het moment om deze clubs optimaal te bedienen. Daarbij bieden deze extra investeringen ook extra kansen ten aanzien van de exploitatie.’

Het door het College voorgestelde scenario voldoet echter niet aan die eisen. 

Waterpolovereniging De Robben kan daardoor niet op het hoogste niveau in Hilversum spelen. De ironie wil dat wethouder Voorink het bad wil vernoemen naar de legendarische waterpolokeeper Evert Kroon. In het naar hem vernoemde zwembad zou hij zijn ambities niet hebben kunnen waarmaken.

Uiteraard moet het geld dat wij voor sport beschikbaar hebben, eerlijk verdeeld worden onder alle sportclubs in Hilversum, maar de verwachtingen voor een groot wedstrijdbad waren duidelijk gewekt.

Op verzoek van D66 zal wethouder Voorink alsnog een berekening maken van de kosten van een officieel formaat waterpolobad.

Hij gaf al aan dat dit behoorlijk veel duurder zal zijn en het zal moeten blijken of dit financieel haalbaar is. De Raad zal dit in ieder geval in haar overwegingen mee kunnen nemen.

De discussie rondom de naamgeving van wat in de kranten al het Evert Kroonbad is genoemd, geeft al aan dat wij niet omgaan met onze sport helden en heldinnen. Meerdere vrouwelijke kandidaten werden genoemd, die evengoed in aanmerking hadden kunnen komen. Wij ondersteunen de inspanning om al onze Hilversumse sport iconen op een passende wijze in herinnering te houden.

Een nieuw zwembad bouw je maar eens in de 50 jaar.

Laten we zorgen dat wij een goed en betaalbaar, duurzaam en toekomstig bestendig zwembad neerzetten ook voor een volgende generatie (top) sporters!