Vrij door kansrijk onderwijs

Beeld: D66

D66 wil een Hilversum waarin opgroeien fijn is. Er is een groot en divers onderwijsaanbod, waardoor iedereen een kwalitatief goede school kan vinden binnen Hilversum. Voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben, is er goede ondersteuning. Zo worden er voor elk kind gelijke kansen gecreëerd op school en op weg naar de arbeidsmarkt.

D66 Hilversum heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor forse investeringen in nieuwe gebouwen voor het onderwijs. De komende jaren willen wij scholen opknappen en nieuwe scholen bouwen. Hilversum moet (hoger) beroepsonderwijs aantrekken in de sectoren waar wij economisch sterk zijn: crossmedia en zorg.

Je bent niet uitgeleerd als je 18 wordt: ook volwassenen moeten “een leven lang” kunnen leren. Zo worden kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor nieuwkomers is een snelle integratie belangrijk. Taal en een diploma zijn daarbij essentieel.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.