Oproep: 10-puntenplan voor jongeren tijdens corona

Na D66 Amsterdam komt ook D66 Hilversum met een 10-puntenplan voor jongeren tijdens corona. We stelden eerder al vragen over de mentale gezondheid bij jongeren in deze moeilijke periode en de mogelijke activiteiten die de gemeente kan organiseren. Jongeren tot 23 jaar staan vaak vol in het leven en missen hun drukke sociale leven. Daarnaast hebben ze deze contacten nodig voor hun algemene ontwikkeling. Het belang om besmettingen te voorkomen moet voorop staan, maar er moet ook genoeg aandacht zijn voor andere problematiek die deze crisis met zich meebrengt.

Door het 10-puntenplan willen we jongeren perspectief bieden en voldoende ondersteuning zodat ze de coronacrisis mentaal gezond kunnen doorkomen.

1. Erken dat Corona voor alle jeugdigen een gegeven is, dat de uitwerking op elk kind anders is (er zijn kinderen die in deze omstandigheden gedijen, er zijn kinderen die er heel veel last van hebben) en dat ze in deze omstandigheden staan waar ze nu staan. Geen enkel kind loopt voor, geen enkel kind loopt achter. Dat is het beginpunt. Onze kinderen vragen om perspectief; een positieve grondhouding. De vraag is nu wat er nodig is om kinderen zich vanuit de omstandigheden verder te laten ontwikkelen, zodat ze het maximale uit hun eigen talenten halen. Waarbij elk kind zich ontwikkelt op zijn of haar eigen manier.

2. Dat vraagt maatwerk. Ondersteun scholen bij de vraag aan onderwijsondersteuning, door de samenwerking te stimuleren met maatschappelijke organisaties en vakleerkrachten. Zij kunnen de werkdruk verminderen van scholen die lijden onder grote lerarentekorten, daarbij specialistische hulp bieden aan leerlingen en daar waar nodig leerlingen mentaal ondersteunen.

3. Geef met zomerscholen extra lestijd aan de leerlingen aan alle kinderen die daar behoefte aan hebben. De overgang bepaalt voor een groot deel de schoolcarrière van leerlingen en om die reden moet er juist nu vol worden ingezet op meer leertijd en extra begeleiding, zoals bijles en high-dosage tutoring. Biedt daarnaast ruimte voor hen op weekend- en zomerscholen en in brede brugklassen.

4. Maak afspraken met zowel primair als voortgezet onderwijs om kansrijk te adviseren, rekening te houden met de corona omstandigheden van de afgelopen maanden en kom met een gemeenschappelijke aanpak met alle scholenkoepels, zodat er zo optimaal gebruik wordt gemaakt van de samenwerking en de beperkt beschikbare menskracht.

5. Ondersteun ouders in het geven van thuisonderwijs en geef ze de middelen om psychologische problemen of isolement te kunnen herkennen bij hun kind. Stimuleer ouders om thuis activiteiten te organiseren om in contact te blijven met hun kind(eren).

6. Ga in gesprek met Citymarketing en sport- en cultuuraanbieders (en hun netwerken) in Hilversum die in hun eigen wijk coronaproof evenementen kunnen organiseren. Hiermee maakt de gemeente eenvoudig gebruik van de bestaande infrastructuur (zoals de buurtsportcoaches) en steunt het tegelijkertijd deze organisaties financieel. Daarbij weten deze organisaties als beste waar er in de buurt behoefte aan is en kunnen zij de doelgroep het makkelijkst bereiken.

7. Zet in overleg met organisaties uit Hilversum in op sport- en coaching trajecten. Jongeren kunnen dan hun hulpvraag kwijt en ze hebben een uitlaatklep in de buurt. Veel jongeren en studenten kampen met psychische klachten, zoals eenzaamheid en studentenpsychologen hebben lange wachtlijsten. Nodig sport- en welzijnsorganisaties uit hier voorstellen voor te doen.

8. Organiseer voor de komende maanden laagdrempelige psychologische hulp voor jongeren die dat nodig hebben.

9. Identificeer jongeren die een sociaal isolement ervaren en organiseer daar activiteiten voor.

10. Blijf communiceren met onze jongeren! Laat de burgemeester, of eventuele influencers, weer via sociale media bemoedigende boodschappen inspreken, gesprekken aangaan en uitnodigen om bij te dragen aan gemeentebeleid om hen uit de crisis te helpen. Bereik de jongeren via sociale media met de activiteiten en faciliteiten die we voor hen klaar hebben staan.