Impact van Corona op Hilversum biedt ook kansen

D66 Hilversum geeft het college van burgemeester en wethouders haar complimenten voor alles wat is opgezet, opgepakt en al bereikt in het beheersen van de Coronacrisis in Hilversum. Zeker gelet op het feit dat onze bestuurders en de ambtenaren van de gemeente ook allemaal vanuit huis moeten werken. We zijn ons bewust van de beperkingen en de zware belasting die deze crisis voor een ieder in Hilversum veroorzaakt. We willen toch vooral kansen zien.

Openbare orde en veiligheid (Kans: gemeente als medestander)

Burgers, bedrijven, horecaondernemers, winkeliers, de cultuursector, onderwijzers, zorgpersoneel, alle hulpverlenende instanties: samen (jong en oud, ouder en kind) hebben we er tot nog toe voor gezorgd dat de openbare orde nauwelijks/niet fundamenteel is verstoord en onze veiligheid niet echt in het geding is geweest. Met name rond Jeugd en Veiligheid hebben we laten zien dat een gerichte persoonlijke aanpak veel ellende kan voorkomen. Het de-escalerende optredende van onze burgemeester tijdens deze spanningen, de oproepen gedaan via media van bestuurders, politie, BOA’s  en dienstverleners heeft positief effect gehad. De brief, de persoonlijke benadering, het betrekken van scholen, ouders en zorgverleners heeft duidelijk gewerkt. Het heeft gemaakt dat plunderingen en vernielzucht in het dorp/het centrum van onze stad zijn uitgebleven. Oproepen tot opstand sloegen dood.

Op de vraag van het College waar wilt u prioriteit aan geven is dit ons eerste antwoord en de eerste kans die we zien in deze Crisis: de gemeente als medestander die met vereende kracht samenwerkt met alle betrokkenen. in Saamhorigheid. Het gemeenschappelijke belang van een leefbare stad, met een vitale economie en een rijk cultureel leven is de uitdaging die we met elkaar willen aan. Niet met een overheid een gemeente als een tegenover, niet vanuit autoriteit alleen, maar als medestander in de crisis. Samen komen we door de corona-crisis en het is D66 een lief ding dat we die gezamenlijkheid in het handhaven van de openbare orde en veiligheid voortzetten.

Economie (Kans: met minder regels meer doen)

Het is een schokkende statistiek, in Hilversum zijn 7 op de 10 horecazaken technisch failliet. Al je bedenkt hoe groot het leed, het verlies en de onzekerheid bij deze ondernemers, maar ook bij de detailhandel en ZZP-ers is. D66 wil kijken naar wat er in onze gemeente wèl kan om ondernemers, retail en horeca te faciliteren in het in stand houden van hun bedrijven.

Op economisch gebied wordt vanuit saamhorigheid geweldig samengewerkt! De taskforce is daar een goed voorbeeld van. De transitie van fysieke winkel naar online is versneld het afgelopen jaar. Het is daarom juist van belang om Hilversum weer het bruisende centrum van het Gooi te kunnen laten zijn als alles weer open mag. Wat is hiervoor nodig? Wat ons betreft is alles bespreekbaar. Perfecte oplossingen zijn er niet, laten we bijsturen en wendbaar zijn.

We laten zien wat wel kan: grotere terrassen bijvoorbeeld. Laten we daarom verder kijken waar we soepel(er) om kunnen gaan met regels. Soms tijdelijk en misschien wel blijvend. Denk aan de transitie van winkel of kantoor naar woning – al is het tijdelijk. Omdenken noemden we dat pre-corona, nu is het eerder doordenken.

Sociaal Maatschappelijk : Gelijke kansen voor iedereen

We hebben het in ons 10-punten plan al benoemd: onderwijs/sport/cultuur zijn geen kostenposten maar vormen een vitaal onderdeel van onze samenleving. Hierbij krijgt de jeugd van Hilversum bijzondere aandacht: Ieder kind verdient gelijke kansen. We gaan dan ook graag het gesprek met de kindergemeenteraad aan om te kijken hoe zij dit ervaren en wat ze als kansen zien.