Een woning voor iedere Hilversummer

Beeld: D66 Hilversum

Hilversum is een stad voor iedereen. D66 Hilversum wil dat iedereen een passende woning in Hilversum kan vinden. Hiervoor zal D66 zich richten op het versterken van de wijken. D66 Hilversum zet zich in voor wonen met zorg en welzijn. Zodat woonruimte makkelijk kan meegroeien met veranderende leefstijlbehoeften en levensfasen. Daarmee blijft het aangenaam wonen.

Ten slotte staat D66 Hilversum voor duurzaam bouwen: een woning is bedoeld om veilig, comfortabel en lang in te kunnen blijven wonen. Kwalitatief bouwen is een groot goed maar ook historische en architectonische schoonheid is een aspect waar aandacht aan moet worden besteed. We beschermen het kostbare groen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.