D66: benut de kansen voor wonen en werken op het Arenapark optimaal!

Beeld: D66

Op 1 juli 2020 is het Masterplan Arenapark door de gemeenteraad unaniem vastgesteld. Wel gaf de raad met moties mee dat er moest worden onderzocht hoe er meer wonen en meer werken kon worden toegevoegd. En terecht, want de behoefte aan woonruimte en werkruimte is in Hilversum enorm. Op 12 januari zullen wij het college daarom het volgende meegeven.

Het Arenapark is een unieke kans voor Hilversum

Er zijn niet veel andere locaties in Hilversum waar een dergelijke ontwikkeling kan plaatsvinden, dus wat D66 Hilversum betreft moeten we deze kans optimaal benutten. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt met een voorkeur voor scenario 2. Hierin worden ruim 1.100 woningen gebouwd en zal door het hele gebied een mix wordt gerealiseerd van werken, wonen, studeren en sporten. Dit biedt kans om van het Arenapark een levendig, aantrekkelijk en gemengd gebied te maken, ook buiten kantoortijden. Er is meer te lezen over de scenario’s op de website van de gemeente: Scenario’s – Bouwen aan Hilversum

Meer ruimte voor wonen en werk van groot belang

D66 Hilversum ziet een enorme urgentie als het gaat om de behoefte aan ruimte voor wonen en werk. In de  komende  20 jaar  zal  deze  behoefte  met  een geschatte  4500 woningen  toenemen. Onze  veranderende samenleving  heeft ook  andere  woonwensen. Scenario 2 heeft daarom voor ons als fractie de voorkeur met een stevig werkprogramma en 1100 woningen voor jong en oud.

Het Arenapark verdient een eigen gezicht

De adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft eerder geadviseerd, dat als er ergens een hoogteaccent mogelijk is, dat wel op het Arenapark is. D66 denkt hierbij aan een of meerdere gebouwen die het gebied smoel geven. Hierbij moeten de uitstraling, ruimtelijke kwaliteit en de duurzaamheid voorop staan. Ook gebouwen kunnen groen zijn.

Een sportieve campus waar gezondheid en bewegen centraal staat

De combinatie van wonen en werken met sport, leren en groen betekent dat hier een sprankelend gebied aan het ontstaan is. Deze mix biedt veel potentie voor diverse doelgroepen. Van zwemmen tot skaten en van atletiek tot een logische startplek om de mooie Hilversumse natuur per fiets of te voet te ontdekken.

Duurzame mobiliteit staat voorop bij de ontwikkeling van Hilversum

Het Arenapark is ideaal gelegen aan de rand van Hilversum. Het is daarmee een logische entree voor heel Hilversum. D66 Hilversum ziet kansen voor een logistieke hub en misschien wel een ondergrondse P+R waarna je met de trein maar ook de deelscooter, OV-fiets of lopend de rest van Hilversum kan ontdekken. Daarmee krijgen de stations een nog belangrijkere rol. Dit is ook nodig om het station te kunnen verplaatsen. Het station op de juiste plek draagt bij aan een beter openbaar vervoer netwerk.

Op het nieuwe Arenapark is het dan ook prettig vertoeven

Het Arenapark is een werklocatie maar met de juiste mix kan het veel meer worden. Het staat voor ons voorop dat in dit gebied een sterke wijk ontstaat waar het prettig wonen en werken is. Net als in de rest van Hilversum. Het is nog wel van belang in de nadere uitwerking de verbinding met het Laapersveld en de rest van Hilversum te versterken.

Zo snel mogelijk aan de slag!

D66 Hilversum denkt dat Hilversum met Scenario 2 de meest toekomstbestendige keuze maakt. Qua ruimte voor wonen en werken, qua mobiliteit, maar ook qua de rekening, die we nu zo min mogelijk bij de generatie van de toekomst neerleggen. De komende maanden wordt gewerkt aan een scenario dat de basis wordt voor het stedenbouwkundig plan. Het is hierbij van belang dat de omgeving goed blijft betrokken in de in afwegingen en keuzes die gemaakt gaan worden. Dan kunnen we samen aan de slag met het Arenapark.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.