Een eerste stap naar een circulair Hilversum

De gemeenteraad heeft deze week een motie van D66 aangenomen waardoor circulair bouwen het uitgangspunt wordt bij toekomstige gemeentelijke bouwprojecten. De motie werd ingediend naar aanleiding van het raadsvoorstel om de nieuwe multifunctionele accommodatie ‘de Lelie’ circulair te gaan bouwen. Met het aannemen van dit voorstel en de motie is een mooie eerste stap gezet in het verduurzamen van bouwprojecten in de stad.

Het voorstel van het college

Om bij de bouw van de Lelie circulariteit in het nieuwe ontwerp mee te kunnen nemen, werd tijdens de afgelopen raadsvergadering door het college om een extra €400.000 gevraagd. Een investering die niet alleen duurzaam is, maar waarmee in de toekomst ook geld kan worden bespaard.

Door een materialenpaspoort zal in kaart worden gebracht welke materialen op welke plek in het gebouw zitten. Zo kunnen deze in de toekomst worden hergebruikt. Daarnaast krijgt het gebouw nu een losmaakbare staalconstructie, een kanaalplaatvloer zonder druklaag, een droogbouw dekvloer, en biobased vloerisolatie en plafonds.
In de vergadering werd niet direct vol enthousiasme op het college voorstel rondom De Lelie en de motie van D66 gereageerd. Meerdere partijen vroegen zich af of het geld niet op een efficiëntere manier zou kunnen worden besteed. ‘Gemeenschapsgeld kan immer maar één keer worden uitgegeven’, was daarbij het argument. Een hele terechte vraag. Maar na lang debat hebben we de ruime meerderheid weten te overtuigen van het belang van circulair bouwen voor de toekomst van onze stad.

De materiaalvoorraad op aarde is per definitie schaars. Hier moeten we zuinig mee omgaan, en er is één moment waarop dat bij uitstek kan en dat is bij de bouw van een nieuw gebouw. Zoals architect Thomas Rau (een aanrader om een keer op te zoeken) dat zo mooi verwoord: ‘alle behoeftes zijn tijdelijk’. Een gebouw is eigenlijk niet meer dan een tijdelijk depot van materialen.

We weten niet wat de behoeftes van Hilversum in 2050 zullen zijn. Circulair bouwen geeft de flexibiliteit om schaarse materialen opnieuw te gebruiken, gebouwen makkelijker aan te passen of zelfs te verplaatsen aan de hand van de behoeften van toekomstige generaties. Als in 2050 van elk gebouw precies bekend is welke materialen erin zitten kunnen oude gebouwen een bron van materialen zijn voor nieuwe.

Motie

Het idee om de Lelie circulair te bouwen hebben wij vanaf het moment dat dit werd geopperd gesteund. Maar D66 zou in de toekomst graag zien dat circulariteit vanaf het begin een uitgangspunt is bij het bouwen van gemeentelijke projecten. Om het college hiertoe aan te sporen hadden wij dus een motie voorbereid.

Tijdens de vergadering werd deze na waardevolle input van andere partijen aangepast om deze ook praktisch uitvoerbaar te maken. Door het aannemen van de motie wordt circulariteit het uitgangspunt bij nieuwe projecten. Per project zal de gemeenteraad bekijken of dit ook de investering waard is. Dat kan namelijk per project verschillen. Verder wordt een materiaalpaspoort verplicht en wordt er gekeken om een nieuwe afschrijvingsmethode voor circulair bouwen te ontwikkelen. Benieuwd naar de hele motie, kijk dan hier.

Hoe nu verder?

Het college moet deze motie nu gaan omzetten in nieuw beleid. Hierover wordt de gemeenteraad vervolgens weer geïnformeerd. Wij willen als fractie er uiteraard op toe zien dat het college hier werk van maakt, maar ook dat de plannen wel uitvoerbaar blijven in een toch al lastige bouwsector. We houden jullie op de hoogte!

Pim van den Brink

Beeld: D66 Hilversum