Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Beeld: D66

D66 staat voor veel, vooral voor democratie. Luisteren voordat je een besluit neemt, alle belanghebbenden betrekken en collectieve kracht in balans houden met individuele vrijheid. Het is belangrijk om van tevoren helder te maken wat we verwachten en te bepalen wanneer een initiatief is geslaagd. Om daarmee naar onze kiezer transparant te verantwoorden wat met het publiek geld is gedaan.

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat het bestuur van Hilversum over de grenzen kijkt, betrouwbaar is en financieel gezond blijft. We leven niet alleen in Hilversum, maar maken ook bestuurlijk deel uit van de regio Gooi & Vechtstreek (’t Gooi). Ook spelen belangen van de twee grote steden Utrecht en Amsterdam een rol in onze besluitvorming.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.