Het wezen van politiek

Het wezen van politiek voor mij is het overstijgen van belangentegenstellingen. In elk collectief zijn constructieve krachten nodig. Om het particuliere te overstijgen en het algemeen belang te behartigen. Zo heb ik als sociaalliberaal ‘positieve politiek’ willen bedrijven voor D66 en voor Hilversum.

Positieve politiek bedrijven

  • Dat vraagt om veiligheid; daaraan heb ik als raadslid willen bijdragen.
  • Dat vraagt om verbeelding; liever die aan de macht dan dat de bureaucraten alles dood regelen.
  • Dat vraagt om vertrouwen; ik heb dat mogen ontvangen en willen geven.
  • Dat vraagt om verwoording van wat we bedoelen en werkelijk wensen; taal doet ertoe; want woorden worden werkelijkheid. Soms waren mijn woorden niet verbindend en daar werd ik terecht op aangesproken.
  • Dat vraag om verbinding; het goede gesprek, de constructieve dialoog en ook wanneer nodig de scherpe confrontatie heb ik blijven willen zoeken. En soms heb ik het ook nagelaten of opgegeven.
  • Dat vraagt om verantwoordelijkheid; dat is JA zeggen ook als er zoveel redenen zijn om NEE te doen.
  • Dat vraagt om volharding; want alleen de lange adem loont en richting is belangrijker dan tempo.
  • Dat vraagt om het vermogen om te vieren; want als we nu niet samen blij kunnen zijn met wat we gisteren en vandaag hebben bereikt, wat maakt dan dat we ons druk zullen maken over morgen?

Hilversum mooier maken

Met deze overtuigingen heb ik de afgelopen 8 jaar mijn werk als raadslid met wisselende energie en doorgaans met veel genoegen gedaan. Ik zie terug op een roerige intensieve periode. In een dynamische samenwerking met leden, bestuur, fractie, college, ambtenaren, burgers, bedrijven en raadsleden.  Waarin ik rust heb willen creëren waar hectiek was. Waar ik leven heb willen brengen waar het water stil stond. Waar ik aandacht heb willen geven aan wie zich tekortgedaan voelde. Waar ik perspectief heb willen bieden aan mensen of situaties. Waar ik samenwerking heb gezocht om zaken gedaan te krijgen. Waar ik met velen van jullie enorm heb genoten van het vele goede dat onze stad te bieden heeft cultureel, in het centrum en in de natuur om ons heen. Politiek is van, voor en door mensen. En niets menselijks is de politicus en ook mij niet vreemd. Het was een rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Met ambities, programma’s en plannen. Talloze ontmoetingen, mooie vriendschappen, soms felle confrontaties, ontelbare bijeenkomsten en oeverloze vergaderingen. Met energie en enthousiasme. Etentjes, borrels en wijnproeverijen. Maar ook met zorgen, pragmatisme en onvoorziene gebeurtenissen. Teleurstellingen en tegenslagen. Met voor mij steeds één duidelijk doel voor ogen wat me gaande hield: Hilversum mooier maken.

Een divers Hilversum

Zoveel mensen zo veel wensen. Gelijkwaardigheid vereist allerminst gelijkheid. Het kunnen omgaan met diversiteit (dus met verschillen) is een van de oorspronkelijke kernwaarden van D66. Dat maakt het mijn partij. Dat is het bestaansrecht van een diversiteitsraad – die er gelukkig met de nodige moeite gekomen is. En dat staat haaks op de huidige neiging om verschillen juist weg te willen denken (genderneutraal, kleurenblind, religieloosheid, inkomensnivellering). Een neiging waar onze democratie noch onze samenleving of partij mee geholpen is. Diversiteit creëert vitaliteit. En ja: het geeft ook gedoe. Maar wie wil er een saai leven? Of wie wil er een samenleving zonder uitersten? Ik niet echt. Laat Hilversum bruisen en bloeien. Cultureel. Economisch. Sportief. Politiek. Maar binnen de kaders van openbare orde en veiligheid. Zonder geweld. Zonder georganiseerde misdaad. Waar criminelen geen vrij spel hebben. Vredig dus, en zeker niet gezapig. ‘Zacht waar het kan en hard waar nodig’ volgens onze burgemeester. Zo zit ik in de politiek: balancerend tussen begripvol en principieel handhavend.

Tot ziens!

Mensen verbinden zich vanuit die persoonlijke gedrevenheid op basis van gedeelde idealen. We zoeken of creëren verbanden van waaruit we met medestanders, geloofsgenoten, partijgenoten (die we daarmee ook als vrienden of zelfs familie ervaren) gezamenlijk naar buiten treden. Om het verschil te maken. Om van betekenis te zijn. Voor onszelf en voor de ander. Voor de stad of voor het land. En in verschillende mate (zie de diversiteit!) zetten mensen zich in voor ‘de goede zaak’. Met alle talent, kennis en ervaring die in hun is. Hilversum waar ik woon, werk en leef is voor mij zo’n goede zaak. Waar ik me graag voor inzet. Blijf inzetten. In welke functie, rol of vorm dan ook. Wat de toekomst brengen moge…

Ik wens eenieder vrede (in het hart) en alle goeds, waaronder gezondheid en vooral een gelukkig bestaan. Graag tot ziens!

Anne S. de Jong | aftredend raadslid en vicefractievoorzitter

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.