D66 over coalitieakkoord: meer ambitie nodig

D66 Hilversum uit sterke twijfels over het ambitieniveau van de nieuwe coalitie, bestaande uit Hart voor Hilversum VVD, CDA en GroenLinks. Lastige, maar noodzakelijke keuzes worden niet voldoende gemaakt. Terwijl daadkracht hard nodig is om Hilversum te verduurzamen, de druk op de woningmarkt te verlichten en gelijke kansen voor iedereen te creëren. D66 wil dat Hilversum vooruit gaat en niet stil blijft staan.

Woningmarkt: meer
ambitie nodig

Zeker op het gebied van woningbouw tonen de nieuwe coalitiepartijen zich te weinig ambitieus. Er komen veel minder nieuwe woningen dan nodig; slechts 3000 tot 2030, terwijl er 14.000 woningzoekenden zijn. Wat hierin niet meehelpt is dat de coalitiepartijen hun plannen voor de transformatie van het Arenapark hebben afgeschaald. Terwijl het Arenapark de enige grote kans was om meer woningen te bouwen. Het vinden van een betaalbare woning wordt er met de plannen van deze coalitie niet makkelijker op. De druk op de Hilversumse woningmarkt zal niet verminderen. D66 zet alles op alles om het ambitieniveau van de coalitie te verhogen.

“D66 gaat voor meer woningen, meer kansengelijkheid en snellere verduurzaming van Hilversum.”

Jarno Deen – fractievoorzitter D66 Hilversum

Verduurzaming: versnellen in plaats van vertragen

Een duurzaam Hilversum is nodig voor een toekomstbestendig Hilversum. Het gepresenteerde coalitieakkoord bevat helaas veel onduidelijkheid over het tijdspad om Hilversum van het gas te halen. Knopen zijn niet doorgehakt, terwijl dit wel hard nodig is. Ook lijkt de coalitie niet te willen werken aan een autoluwe, schonere binnenstad. D66 zal erop toezien dat de coalitiepartijen deze maatregelen niet minstens 4 jaar op de plank laten liggen. D66 wil namelijk niet vertragen op verduurzaming, wij willen versnellen.

Onderwijs: verdient
meer aandacht

Het coalitieakkoord bevat slechts één paragraafje over onderwijs. Terwijl onderwijs essentieel is voor de toekomst van ieder kind. En voor het stimuleren van gelijke kansen voor iedereen. De coalitie erkent in haar akkoord dat onderwijs belangrijk is in het bevorderen van kansengelijkheid. Tegelijkertijd nemen zij geen harde maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat is teleurstellend. Daarnaast staat in het coalitieakkoord weinig opgeschreven over het bevorderen van diversiteit en inclusie in onze stad. D66 zal zich als grootste oppositiepartij hard maken voor kansengelijkheid en vrijheid voor iedereen.

Verkeersdrukte: vraagt
om een betere aanpak

De nieuwe coalitiepartijen zien af van het onderzoek om de verkeersdrukte op de Joh. Gerardtsweg en de Diependaalselaan te verminderen. Dat is jammer. D66 had vol willen inzetten op verbetering van de doorstroming in deze gebieden. Want het is hier momenteel veel en veel te druk. D66 wil snel met de andere partijen aan de slag om de bereikbaarheid van Hilversum alsnog te verbeteren.

Bestuurscultuur: vertrouwen herstellen

D66 Hilversum kwam als één na grootste partij uit de bus. Ongelooflijk veel Hilversummers hebben hun vertrouwen in onze partij, mensen en idealen uitgesproken. En toch is D66 tijdens het onderhandelingsproces niet aan tafel uitgenodigd door de coalitiepartijen. En dat terwijl een transparant bestuursklimaat, waarin partijen samenwerken, hard nodig is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Hiermee hebben de coalitiepartijen de Hilversumse kiezer tekort gedaan. Een valse start. Wij hebben daarom middels een motie gesteld dat dit proces onvoldoende was en dat dit de volgende keer beter moet verlopen. Deze motie is met brede steun aangenomen.

“Er zijn nu stadse problemen, die je ook op grote schaal moet oplossen.”

Annette Wolthers – vertrekkend wethouder D66 Hilversum

Coalitiepartijen,
think big(ger)!

Volgens vertrekkend wethouder Annette Wolthers blijkt uit het akkoord dat de nieuwe coalitie Hilversum wil besturen als een dorp. Terwijl het juist nodig is om Hilversum – met meer dan 90.000 inwoners – als stad te zien. Projecten moeten op die manier worden aangepakt. Er zijn nu stadse problemen, die je ook op grote schaal moet oplossen. Wolthers: “Dat kan niet als je eigenlijk niet zo veel ambitie hebt.” Aansluiting bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is hierbij onmisbaar. Dat zorgt voor geld, kennis en betere ingangen bij het Rijk. Lees hier de volledige reactie van vertrekkend wethouder Annette Wolthers op het nieuwe coalitieakkoord in de Gooi en Eemlander.