Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Hilversum is een duurzame, gezonde en groene stad om in te wonen, te werken en te recreëren. Dit willen we verder versterken. Daar is actie voor nodig. Actie op het gebied van duurzaamheid en vergroening is niet alleen urgent voor onze inwoners, maar juist ook voor de toekomstige generaties.

Wij zetten alles op alles om in ieder geval minimaal de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Ook blijven we ons inzetten voor de bescherming van groen en biodiversiteit binnen en buiten de stad en de zorg voor schone lucht.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.