Vrij bewegen door de hele regio

Beeld: D66 Hilversum

In een stad waar verdicht wordt, is bereikbaarheid belangrijk. In 2021 is de Hilversumse mobiliteitsvisie vastgesteld. Een visie die staat voor Hilversum als stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit.

D66 Hilversum omarmt de maatregelen die in dit visiedocument staan benoemd: een autoluwe binnenstad, “zero emissie”- zones, passend vervoer voor iedereen, mobiliteitshubs, slimme verkeerslichten (die

de doorstroming van het verkeer in Hilversum bevorderen), elektrificatie van vervoer en het maken van afspraken met werkgevers om de spits te vermijden en meer thuis te werken.

D66 Hilversum heeft ingestemd met een onderzoek naar een Noord-Oost verbinding en mogelijkheden voor de Diependaalselaan om verkeer zoveel mogelijk rond de stad te kunnen leiden. D66 Hilversum wil geen weg over de hei.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.