Mediapark-visie goede basis voor verder ontwikkeling mediasector

Op 8 januari werd bekend dat het Mediapark is verkocht aan het Nederlandse vastgoedbedrijf Pinnacle. Daarmeeis een einde gekomen aan de onzekerheid met betrekking tot het toekomstig eigendom van het Mediapark. Het is positief dat de ontwikkelde visie  op het Mediapark een stevige basis heeft gelegd voor optimisme over de toekomstige mogelijkheden van het park. Het heeft een gewenste impuls gegeven aan het verkoopproces. Op basis van de visie gaat de gemeente graag in gesprek met Pinnacle over de verdere ontwikkeling van het Park.

Nieuwe eigenaar

In 2003 kocht TCN het Media Park van productiebedrijf NOB, destijds nog eigendom van de overheid. Het betrof ruim 23 hectare van het 30 hectare grote gebied. Toen TCN in 2012 failliet ging, kwam het uiteindelijk in handen van een Engels vastgoedfonds. Die verkoopt het dus nu door aan Pinnacle, het Nederlandse vastgoedbedrijf van onder andere Prins Bernhard jr. Feitelijk bestaat het eigendom uit in totaal 155.746 m² aan gebouwen, tv- en radiostudio’s, productiefaciliteiten, kantoren en opslag, die op dit moment voor 95% verhuurd zijn. Welke plannen Pinnacle precies met het Media Park heeft is op dit moment nog niet duidelijk.

Visie op het mediapark

Vorig jaar werd bekend dat Media Park in de etalage stond. In september werd de Mediapark-visie van UN-studio’s onthuld. In die visie moet het Mediapark een multifunctioneel gebied worden waar ook ruimte is voor (studenten)woningen, horeca, een hotel en meer kantoorruimten. De visie is erop gericht het Mediapark om te vormen tot een levendige plek voor mediabedrijven, startups, media-onderwijs en natuurlijk bezoekers die het leuk vinden om te zien hoe media werken en gemaakt worden Het moet een plek worden waar die nieuwe media zich thuis voelen omdat “het hier in Hilversum gebeurt”.

Aantrekkelijk voor talent

Een van de belangrijkste onderdelen van de visie is het aantrekkelijk maken van het park voor toekomstig mediatalent. Daar zit immers nu de grootste zorg van de sector. Daarvoor is intensieve samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid belangrijk. Het is dan ook zeer positief dat het ROC Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam inmiddels geland zijn op het Park. Met organisaties als Media Perspectives en Media Stages wordt deze ontwikkeling verder aangejaagd. Studenten die bovenop de directe praktijk zitten zijn de beste aanjagers van levendigheid, innovatieve nieuwe bedrijfjes en niet te vergeten het talent dat de mediasector nodig heeft.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid van het mediapark blijft belangrijk. Daarvoor zijn meerdere opties in de Mediavisie opgenomen: verbeteren bereikbaarheid met de auto, snelbus, snelfietspad, een tunnel, aanpak van de Johan Gerardsweg, viaduct over het spoor, directe verbinding vanaf station Hilversum CS, Erfgooiersstraat, kabelbaan met parkeergarage aan de A1, enzovoort. In de pers kwam onlangs één van de vele opties uit het rapport, ”de weg over de hei”, nadrukkelijk naar voren. De Mediavisie beoogt juist een urgentie over het voetlicht te brengen van een veel grotere aard. Daarbij is een visie overigens geen gemeentelijke besluitvorming, die volgt pas als de eigenaar daadwerkelijk plannen voor het Park heeft gemaakt.

Geen weg over de hei

Meermaals heb ik aangegeven dat ik de optie van een autoweg over de hei niet aan de orde vind, al was het maar omdat de politieke (on)haalbaarheid ervan geen aanleiding geeft het serieus te nemen. Echter, het bij voorbaat schrappen van opties uit een visie (voor zover dat voor sommigen al acceptabel zou zijn geweest) lijkt mij onwenselijk.

Laat duidelijk zijn dat zowel mijn partij D66 als ikzelf tegen een weg over de hei zijn. Het niet honoreren van de opgehaalde meningen en suggesties vindt echter plaats in een definitief besluitvormingsproces en niét tijdens dat ophalen zelf en het samenbrengen en opschrijven daarvan in een visiedocument. Een document waarin overigens ook meningen over bouwhoogtes in thuishoren.

De toekomst

Gelukkig heeft de nieuwe eigenaar met het Mediapark de kans er een mooie toekomst te ontwikkelen. Ik verheug mij erop te mogen gaan horen hoe zij een geweldige plek voor toekomstige digitale creatieve mediamakers tot een levendig Park willen maken. Dit is belangrijk voor een van de grootste motoren van de regionale economie en een belangrijke sector voor Nederland!
 
Wimar Jaeger – Wethouder D66 Hilversum