Mediafonds voor Hilversum

Onafhankelijke media en -journalistiek zijn van groot belang voor de werking van onze democratie. Zeker in tijden van nepnieuws en een groeiende afstand tussen burger en politiek. Maar lokale & regionale media hebben helaas steeds vaker een financiële uitdaging. In de raadscommissie van 25 mei 2022 is op initiatief van D66 Hilversum een voorstel besproken voor het inrichten van een onafhankelijk Mediafonds. Dit fonds vervangt de subsidieregeling die al eerder door de gemeente was ingericht om de lokale media te stimuleren.

Een onafhankelijk fonds is beter dan subsidies

D66 Hilversum vindt het heel mooi om te zien dat D66-wethouder Gerard Kuipers hiermee de oorspronkelijke motie van de raad (met de VVD als initiator) goed vorm geeft. Want een onafhankelijk fonds borgt dat het stimuleren van de lokale media los staat van de gemeente, college en de gemeenteraad. Als raadslid vind ik natuurlijk dat ik overal over ga, maar hier sta ik graag buiten spel.

Onafhankelijke media zijn goed voor ons allemaal

Het Mediafonds helpt de lokale journalistiek zich te versterken en verbeteren. Dit met als doel meer mensen te bereiken, bijvoorbeeld de jeugd of mensen die minder goed kunnen lezen, met betere verslaglegging en nieuwsduiding. Op die manier blijft duidelijk wat in Hilversum gebeurt en hoe de gemeente wordt bestuurd, zodat jij als burger en kiezer ons werk kan blijven volgen.