Had de gemeente de aanvraag wel in behandeling moeten nemen?

Bij de Gooische Herberg lijkt de monumentenstatus misbruikt te worden om plannen voor sloop en nieuwbouw tegen te houden.

Plannen

De afgelopen maanden is reuring ontstaan over de plannen om op de plaats waar nu de Gooische Herberg en het Gooisch Podium staan aan de Leeuwenstraat twaalf appartementen met een horecagelegenheid te bouwen. De eigenaar van de panden heeft een sloopvergunning voor het pand en zegt een bouwplan te hebben dat binnen het bestemmingsplan past. In dat geval zou hem weinig in de weg moeten staan om zijn plan uit te voeren.

Vertraging of afstel

Maar op de valreep heeft de belangengroep ‘Hilversum, Pas Op!’ bij de gemeente een verzoek ingediend om de panden waar het om gaat aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. De gemeente heeft positief op dit verzoek gereageerd wat betekent dat zo’n onderzoek er nu komt. Tot die tijd mag er niet gesloopt worden. En mochten de panden als gemeentelijk monument worden aangewezen dan betekent dit feitelijk een streep door het plan van de ontwikkelaar.

Waarom?

Ik vind dit een dubieuze gang van zaken. Laat ik voorop stellen dat ik geen oordeel heb over de plannen van de projectontwikkelaar. Ik heb ze niet gezien. Mijn mening over het inhoudelijke standpunt van ‘Hilversum, Pas Op!’ is ook niet relevant in deze. Kortom, het gaat mij hier niet over de argumenten voor of tegen de sloop en de beoogde ontwikkeling. Waar ik moeite mee heb is dat de gemeente besloten heeft de monumentenaanvraag in behandeling te nemen. Waarom? Omdat overduidelijk is dat de reden voor deze aanvraag het tegenhouden van de sloop- en bouwontwikkeling is.

Door de jaren heen zijn er al vaker plannen geweest om op de plek van deze panden iets anders neer te zetten. Steeds is daar bezwaar geweest maar nooit eerder is iemand van mening geweest dat deze panden wellicht een monumentale status verdienen. En dat terwijl er meerdere organisaties binnen Hilversum zijn die zich hiermee bezig houden. De aanvraag nu heeft dan ook een oneigenlijk doel. De aanvragers zien de panden niet als monumenten maar willen simpelweg de sloop en de nieuwbouw tegengaan. Het is hun goed recht om dat op deze manier te proberen. Maar de gemeente had beter moeten weten en de aanvraag niet in behandeling moeten nemen. Los van het feit dat de aanleiding van de aanvraag oneigenlijk is, gaat de behandeling er van in tegen een reeds eerder genomen beslissing van de gemeente: het verlenen van de sloopvergunning. De overheid handelt hier wat mij betreft niet erg verantwoordelijk en onbetrouwbaar.

Onvoorspelbare overheid

En de ontwikkelaar? Die heeft de panden aangekocht met als doel er iets nieuws te bouwen. Hij heeft zich, naar het laat aanzien, gehouden aan alle geldende regels zoals het bestemmingsplan. En nu loopt hij de kans dat te elfder ure alle investeringen voor niets zijn geweest omdat de panden out of the blue tot gemeentelijk monument worden verklaard. Hier heeft hij uiteraard geen rekening mee gehouden. Sterker nog, hij had er ook geen rekening mee hoeven houden. Mocht besloten worden de panden als monumenten aan te wijzen dan heeft de gemeente wat mij betreft behoorlijk wat uit te leggen richting de ontwikkelaar.

Roderik van Grieken
D66 Hilversum

Gooische Herberg

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.