Beeld: D66 Hilversum

Uit de startblokken!

Maandag 4 april vond de eerste vergadering plaats van de nieuwe fractie in het Raadhuis. Vol enthousiasme en met heel veel ideeën en idealen zaten de zeven fractieleden, aangevuld met Robert Bouma uit het bestuur, Jos van Nistelrooij en ondergetekende, rond de tafel in de fractiekamer.

Rolverdeling fractie

Waar ging het over? Eerst een korte terugblik op de heidag van de gemeenteraad van afgelopen weekend. Maar daarna direct aan de slag met de eerste noodzakelijke stappen op weg naar succesvol samenwerken. Jarno Deen is verkozen tot onze fractievoorzitter. Vivienne Wesselink is eerste vice-fractievoorzitter en Harmen Lindeboom wordt de tweede vice-fractievoorzitter. Pim van den Brink is benoemd als penningmeester en ik mag de rol van fractiesecretaris op mij nemen. De fractie is heel blij dat Jos heeft aangegeven dat hij graag commissielid wil worden. 

Portefeuilles

Ook keken we voor het eerst naar de portefeuilleverdeling. Wie gaat zich met welke onderwerpen bezig houden? Iedereen heeft aangegeven waar zijn of haar interesses liggen en het was mooi om te zien dat daar een bijna perfecte spreiding in zit. De komende week werken we dit verder uit en volgende week kijken we of we al een voorlopige verdeling kunnen maken. Belangrijk punt is ook de permanente campagne. De komende vier jaar willen we er zoveel mogelijk op uit trekken om in gesprek te gaan met zoveel mogelijk Hilversummers. Pim is als eerste aan de slag gegaan en heeft afgelopen week al verschillende ondernemers in zijn wijk gesproken. Well done! De komende weken gaan wij kijken naar hoe wij, naast het inwerkprogramma en al het vergaderwerk, kunnen blijven doen wat misschien wel onze belangrijkste taak is: in contact staan met Hilversummers.

De formatie

Tot slot spraken we over het lopende formatieproces. Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen Hart voor Hilversum, VVD, CDA en GroenLinks. Zoals we vorige week aangaven vinden we het onbegrijpelijk en een valse start dat wij geen onderdeel zijn van de formatie. In de tussentijd geeft dit voor ons als fractie tijd en ruimte om goed uit de startblokken te komen. Hoe kunnen wij zo goed mogelijk invulling gaan geven aan het vertrouwen dat zoveel kiezers aan ons gegeven hebben? We hebben daar ontzettend veel zin en vertrouwen in!