Bomen maken plaats voor HOV en versterkte natuur!

D66 en de overige partijen in de Hilversumse Raad werden vorige week verrast door een motie van coalitiepartij Hart voor Hilversum (HvH) met de titel ‘Kappen met kappen’. Met deze motie wil HvH het kappen van bomen op Anna’s Hoeve vertragen of helemaal voorkomen. De kap is nu nodig omdat wordt gestart met de aanleg van de vrije busbaan voor de HOV, de hoogwaardig openbaar vervoer-lijn. Natuurlijk is het ook voor de fractie van D66 even slikken wanneer het gaat om het kappen van bomen. We zouden er in 2015 dan ook nooit toe hebben besloten als we niet zeker hadden geweten dat Hilversum én de omwonenden er uiteindelijk meer duurzaamheid, groen in de nieuwe woonwijk, biodiversiteit en natuurwaarde voor terug zouden krijgen! D66 ervaart de motie van onze coalitiepartner HvH – mede ondertekenaar van het coalitieakkoord waarin de aanleg van de HOV nog eens wordt bekrachtigd – als een waarvan de consequenties niet goed zijn doordacht.

Hoe zit het ook al weer met die busbaan en de weg over Anna’s Hoeve? Na jarenlange discussie is in de periode 2012-2015 een aantal besluiten genomen over de aanleg, de samenwerking bij en de financiering van een snelle openbaar vervoer verbinding van Huizen naar Hilversum. Bij de uitwerking van de route van die busbaan is nogmaals gekeken naar de route tussen (o.a.) de Oosterengweg en de A27. De keuze was: ofwel de busbaan langs het spoor en de Weg over Anna’s Hoeve laten liggen, óf alles bundelen langs het spoor. Het eerste leidt tot een ‘versnippering’ van natuur. Voor het tweede moeten meer bomen gekapt worden om ruimte te maken voor die bundeling, maar dat levert uiteindelijk wél meer ononderbroken nieuwe natuur op, ook in de wijk. Beide varianten zijn hier te zien.

De meerderheid van de Raad besloot begin 2015, dus bijna 5 jaar geleden, vóór verlegging van de WoAH. Dit omdat die uiteindelijk dus een hogere natuurwaarde oplevert. Onze afweging om (met een meerderheid van de Raad) te gaan vóór HOV én vóór het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve is een zorgvuldig doorlopen, democratisch proces geweest. De pijn van het kappen van bomen blijft, maar het grotere plaatje levert uiteindelijk winst op voor duurzaamheid, openbaar vervoer en biodiversiteit.

In het coalitieakkoord dat na de verkiezingen in 2018 werd gesloten door Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks staat te lezen: “Natuurlijk gaan we verder met de ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, zoals de ontwikkeling van het stationsgebied en de aanleg van de HOV.” In zo’n akkoord zitten voor alle partijen plussen en minnen, maar de belangrijkste waarde is dat je een aantal stevige afspraken maakt over de onderwerpen waarover je het aan de voorkant, tijdens de verkiezingscampagne, niet eens bent. En hier zit wat D66 betreft de pijn.

De motie is ook nog eens duur, die de gemeente bij uitstel of afstel tientallen miljoenen euro’s zal kosten. Want “het bonnetje” – van dit overigens provinciale project, waarin ook andere regiogemeenten participeren – wordt dan bij Hilversum neergelegd.

Bij besturen hoort ook het nemen van verantwoordelijkheid en het inhoud geven aan betrouwbaarheid van de overheid. En dat is een politieke realiteit die met deze ‘kappen’ motie uit het oog is verloren.