De coalitie kiest voor te trage aanpak verduurzaming van woningen.

In de raadsvergadering van 28 oktober zijn de versoepelingen in de welstandsnota behandeld die bedoeld zijn om het makkelijker te maken om zonnepanelen te laten plaatsen. Dit is een grote stap in de goede richting, maar dat gaat wat ons betreft nog lang niet ver en snel genoeg. We hebben daarom samen met inwoners gewerkt aan het concreter, transparanter en makkelijker maken van het plaatsen van zonnepanelen op je eigen dak in Hilversum binnen en buiten beschermd stadsgezicht.  

Wij hebben hiervoor een amendement opgesteld en hebben met de ChristenUnie samengewerkt aan een ander amendement om de voorgestelde versoepeling uit te breiden. Want energiearmoede en klimaatverandering vragen om snel handelen en om duidelijk beleid. Ons voorstel wat dit voorstaat is niet aangenomen. De coalitie wil liever een jaar aanmodderen met onduidelijke regels voordat ze daadwerkelijk doorpakken. Met als risico dat kansrijke aanvragen toch onnodig vertragen.

Het college heeft toegezegd om te komen met een digitale flyer met uitleg en voorbeelden. Bas Engelblik – ervaringsdeskundige van de Siriusstraat- heeft voor ons een prachtige voorzet gedaan, deze is hieronder als bijlage te vinden. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk op welke manier kan worden verduurzaamd.


LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Leave a comment

The email address will not be published. Required fields are marked