D66 ondertekent Regenboog stembusakkoord 2022

Beeld: D66 Hilversum

Fijne Valentijn! Wie je ook bent en wat je achtergrond ook is, hou van wie je maar wilt 🌹 Wij staan voor een open en vrij Hilversum. Een stad waarin iedereen, ongeacht afkomst, gender of seksuele oriëntatie met elkaar leeft. Discriminatie is onacceptabel, want iedereen verdient een gelijke kans.

Onze speerpunten voor vrijheid en inclusie

💗 Scholen stimuleren om aandacht te hebben voor LHBTIQ+ acceptatie, met voorlichting over seksuele geaardheid, genderdiversiteit en inclusie.
🧡 De activiteiten van Hilversum Regenbooggemeente, de Diversiteitsraad en de Werkgroep Inclusie blijven steunen.
💛 Nieuwe straat- en gebouwnamen recht laten doen aan de diversiteit van onze bevolking.
💚 Een inclusieve ambtelijke organisatie bevorderen, voor inclusief beleid.
💙 Onze lijsttrekker Annette Wolthers ondertekent het Regenboogstembusakkoord 2022 van COC Nederland.
💜 Voor een Hilversum waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Beeld: D66 Hilversum

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.