Raad Hilversum stelt Integraal Huisvestingsplan Onderwijs unaniem vast

D66 onderwijswethouder Annette Wolthers heeft de afgelopen tijd met alle schoolbesturen en medewerkers van de gemeente, begeleid door ICS-adviseurs, een visie opgesteld over onderwijshuisvesting. De kwaliteit van alle schoolgebouwen is beoordeeld om zo tot een objectief oordeel te komen van de staat van alle schoolgebouwen. Op basis daarvan zijn prioriteiten gesteld. Er is op deze manier een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en schoolbesturen opgesteld.

Tussen nu en 2035 wordt 128,5 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding, vernieuwing of nieuwbouw van 31 opgaven, variërend van een kleine uitbreiding tot vooral veel grote renovatie en nieuwbouwprojecten. Voor 24 scholen zal de komende jaren het gebouw worden vernieuwd. De gemeente Hilversum geeft zo vorm aan haar zorgplicht voor de kwaliteit van de onderwijsgebouwen.

Annette Wolthers is ontzettend blij met de vaststelling van dit plan: “In deze tijd van bezuinigingen hebben het college en de gemeenteraad dit plan zo belangrijk gevonden dat er voor de komende zestien jaar geld voor is uitgetrokken en om alle plannen te realiseren zal alle inventiviteit nodig zijn om deze plannen tot uitvoering te brengen. Het is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente. Wij gaan samen met de schoolbesturen werken aan het verbeteren, uitbreiden en verduurzamen van de schoolgebouwen.”

Een bijzonder punt van aandacht is dat er in de gemeente maar liefst twintig schoolgebouwen zijn met een monumentale status. Tien van de twintig schoolgebouwen worden de komende jaren vernieuwd door een grote renovatie.