Vol energie naar een leefbare toekomst

Beeld: D66 Heemstede

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de D66 Heemstede dat met zorg en met brede inbreng is samengesteld. Het is een plan voor een mooie, duurzame toekomst. 

Het is een plan over onderwerpen die van belang zijn voor heel Heemstede en waar wij straks in de Gemeenteraad ook daadwerkelijk invloed op hebben. We zouden gezegend zijn als we het alleen over kunst en cultuur, sport en vrije tijd hoefden te hebben. Deze onderwerpen vinden we belangrijk en komen ook aan bod. We hebben echter ook een groot klimaatprobleem, woningtekorten en een jonge generatie die de verbinding met de overheid kwijtraakt. Het is tijd voor andere keuzes en een nieuwe koers, met jong talent en ervaren kandidaten. 
 
D66 Heemstede is ambitieus en met voldoende mensen in de gemeenteraad kunnen we dit hele programma realiseren. We kiezen voor 3 speerpunten, omdat die onze toekomst fundamenteel kunnen maken of breken. De andere 6 thema’s gaan ons aan het hart omdat we een van de beste, fijnste en mooiste gemeenten van Nederland willen blijven. 
 
De enige manier om dit toekomstplan succesvol uit te voeren is door dit samen met alle inwoners van Heemstede op te pakken. We gaan voor participatie op het moment dat het er nog toe doet: dat is aan de voorkant van het proces. We gaan als gemeente de inwoners steunen en aanmoedigen als die met leuke ideeën en goede initiatieven komen. Steunen met al wat nodig is om ruimte te geven aan initiatief. We doen het samen. 
 
In Heemstede laten we iedereen vrij, maar we laten niemand vallen.

Onze speerpunten:
Klimaat en energie: Klimaataanpak: samen duurzaam
Wonen en leefbaarheid: Ruimte voor nieuwe bewoners door doorstroming
Jeugd en onderwijs: D66 geeft de jeugd een stem

Andere thema’s:
Verkeer: Heemstede is je bestemming
Samenwerken: Samen leven is samenwerken
Kunst en cultuur: Dat versterkt onze samenleving
Economie: Geld verdienen en uitgeven in Heemstede
Veiligheid: Dat wat we hebben moeten we beschermen
Sport en vrije tijd: Heemstede in beweging