Antoine Rocourt

Beeld: D66 Heemstede

Het mooie Heemstede is al meer dan 20 jaar mijn thuis, samen met Inga en 4 kinderen (waarvan de meesten inmiddels uitgevlogen zijn). Haast mijn hele leven stem ik D66. Om de D66 principes en idealen, en omdat ik Heemstede en alle bewoners een mooie toekomst wil geven door actief mee te denken en mee te doen, ben ik raadslid geworden.

  • 57 jaar
  • Willemstad, Curacao
  • Heemstede
  • Hij/hem

Mensen vinden hun omgeving en voorzieningen vaak vanzelfsprekend, maar dat is niet zo. Daar zijn visies en besluiten aan vooraf gegaan en problemen opgelost. Dat is de uitdaging. Daar kwam bij dat ik mij steeds meer ergerde aan populisme en aanvallen op democratisch gedachtengoed. Ik moest daar dan ook maar zelf wat aan doen.

Het prachtige Groendendaalse Bos
Het gezellige cafe ‘Eerste Aanleg’ – stamcafe van vele raadsleden en partijgenoten 

De gemeente is er voor de bewoners en niet andersom. Toch is het vertrouwen en waardering niet heel hoog. Maar dat is helaas niet veel anders in de rest van NL. 
Als raadslid vertegenwoordig je jouw achterban, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid jegens de velen die niet op jou hebben gestemd; dat gevoel kan breder gedeeld worden in de raad.

De kloof tussen burger en bestuur dichten en het bestuur scherp houden, o.a. door het burgeramendement en referendum. 
Pragmatische stappen zetten naar een duurzame toekomst, samen met bewoners en ondernemers.
De jeugd een eigen stem geven, en zorgen voor frisse, duurzame scholen en een veilige, gezonde omgeving voor onze kinderen.

Ik ben D66’er… omdat ik heel sterk geloof in de sociaal-liberale principes van D66 en vind dat de ideale samenleving democratisch en open moet zijn, met kernwaarden als individuele vrijheid én sociale steun. Omdat ik trots ben op ons streven in progressieve, ethische kwesties en onze inzet op duurzaamheid. Omdat ik geloof in samenwerking -ook met mensen die over een heleboel punten anders denken- en in transparante besluitvorming.

Grand Hotel Europa, van Ilja Leonard Pfeijffer. Vanwege de literaire kwaliteit, maar ook het thema toerisme, vluchteling en de zoektocht naar de vermiste Caravaggio.