Klimaataanpak:
Samen Duurzaam

Als partij onderschrijven we de Europese en nationale klimaatambities. We dragen actief bij aan de klimaatdoelstelling van een CO2- reductie van 55% in 2030. We komen eerst onze landelijke verplichtingen na en zorgen ervoor dat zaken ook echt gerealiseerd worden. We prioriteren de projecten op terugverdientijd en zorgen op dit punt voor inspraak van de inwoners. 

Energiecoaches zijn een succes, maar er is meer vraag dan aanbod. Daarom investeren we in meer coaches. Daarmee faciliteren we het verduurzamen van woningen. We steunen de verduurzaming van scholen en die van het gemeentelijk vastgoed. 

Mogelijke nieuwbouw gebeurt ‘gasloos’ maar bij bestaande woningen ligt de focus op eerst isoleren. Wij onderzoeken actief innovatieve toepassingen zoals geo-, rio- en aquathermie als warmtebronnen. Deze energiemaatregelen worden bij voorkeur bekostigd vanuit de Eneco gelden zolang er geen rijksgelden beschikbaar zijn. Voor de energietransitie zetten we in op zon-op-daken waarin inwoners kunnen investeren.