Ruimte voor nieuwe bewoners door doorstroming


De Omgevingsvisie 2045 is in veel gemeenten gereed en besproken. Als D66 staan we te popelen om eindelijk de bijbehorende uitdagingen, kansen en keuzes aan te gaan en samen met de inwoners de koers voor de ontwikkeling van Heemstede als “groene en blauwe oase” te bepalen. 

In de gemeente zullen we natuur behouden, vergroenen en ecologie bevorderen. Om de wateroverlast van de klimaatverandering op te vangen houden we de afwaterings- systemen op peil en passen die waar nodig aan. 

We stimuleren en faciliteren de doorstroom van oudere bewoners door een geschikt woningaanbod. Daarbij zoeken we naar oplossingen zoals het splitsen van woningen en ombouw van lege kantoren en bedrijfspanden, bijvoorbeeld in het havengebied. 

We staan voor innovatieve en circulaire woonprojecten, waar wonen, vrije tijd en werken hand in hand gaan. De Manpadslaan-knoop hakken we door: minimale bebouwing met veel ruimte voor groen en recreatie waarbij de gemeente regie neemt, bijvoorbeeld door uitoefening van het recht op eerste koop. 

Afvalinzameling organiseren we naar woonsituatie; niet iedereen heeft immers ruimte
voor 3 kliko’s, maar we moeten ons restafval wel verminderen tot 30kg p.p. per jaar.
We leveren alle gemeentelijke gebouwen en scholen RIVM ventilatie-proof op. 

We zetten ons in voor een actief beleid tegen geluidsoverlast van weg- en luchtverkeer van Schiphol en de uitvalswegen.