Cultuur versterkt
onze samenleving

We bevorderen buurtcohesie door steun aan buurtinitiatieven zoals straat- en buurtfeesten. Voor grotere cultuurinitiatieven werken we samen met de gemeente Haarlem en binnen de Regio Zuid-Kennemerland.

We organiseren een Uitmarkt met het cultureel aanbod van de regio en we steunen het behoud van de Heemsteedse podia (zoals de Oude Kerk en de Luifel). We onderzoeken de mogelijkheden om een muziekschool te openen in Heemstede.

We maken subsidies toegankelijker en stimuleren zo culturele ontwikkeling (muziekles en drama) in het basisonderwijs.